Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Distrikts- og regionalpolitikk. Du kan gjerne se alle sakene.

 
ikon for Ekstern peker

Utflagging av norsk vannkraft?

Leserbrev av Odd Handegård, Universitetet i Tromsø: Regjeringen har i det siste lagt fram dramatiske endringsforslag når det gjelder eiendomsretten til de norske vannkraftressursene. Forslagene har foreløpig fått liten oppmerksomhet i massemedia, bortsett fra at Senterpartiet, SV og deler av Arbeiderpartiet så vidt har begynt å uttrykke litt bekymring.

 
ikon for Ekstern peker

EU krever att Sverige tillater privat alkoholimport

EU-kommisjonen krever på nytt at Sverige skal tillate privatpersoner å importere alkohol direkte fra andra EU-land.

 
ikon for Ekstern peker

Regionale forskjeller i næringsstruktur

Omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift slår ulikt ut - Regjeringen ønsker å kompensere

 
ikon for Ekstern peker

Islandsk nei til norsk krav

Ordførere fra 100 innlandskommuner krever at unntaket fra EØS om differensiert arbeidsgiveravgiftskal utvides til hele landet. Det avhenger av Island. Men Island setter foten ned.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: Flere næringer kan videreføre differensiert arbeidsgiveravgift

Siden en rekke næringer ikke samhandler med utlandet vil de heller ikke rammes av statsstøttereglene. Dette er konklusjonen i en av utredningene Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har bedt om.<br>

 
ikon for Ekstern peker

Nordlig støtte best i Norge

Ingen tvil: Regionstøtte til nordlige områder gir desidert mest i Finnmark. Nord-Finland kommer på annenplass, mens Sverige er jumbo i nordisk mesterskap i nordlig støtte.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Neisiden ønsker EU-debatten velkommen

Nei til EU øker kampanjeberedskapen og er rustet til ny EU-kamp!

 
ikon for Ekstern peker

EØS-avtalen er utgått på dato

De beste eksemplene på at EØS-avtalen er blitt en grenseløs avtale, er at avtalen nå griper rett inn i distriktspolitikken og vår kontroll med naturressursene, skriver Åslaug Haga i denne kronikken i Nationen.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Hvordan stanse industrislakt i Norge?

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2002

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Bløff om EU-støtte

- Påstanden om at EU fører en bedre politikk for distriktene enn det Norge gjør, er fullstendig meningsløs. EU legger i dag klare begrensninger på Norges mulighet til å føre en aktiv distriktspolitikk. Med et EU-medlemskap ville situasjonen vært enda verre, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

 
ikon for Ekstern peker

ESA åpner undersøkelse av norske avgiftsfritak

EFTAs kontrollorgan, ESA, besluttet fredag å åpne en formell undersøkelse av Norge i forbindelse med industriens fritak fra flere avgifter.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Lokalt eigarskap i oppdrettsnæringa er viktig

- Nei til EU er sterkt i mot regjeringas beslutning om å gå bort frå kravet om lokalt eigarskap ved tildeling av 40 nye oppdrettskonsesjonar. Dette er nok eit døme på knefall for EU, seier leiar i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Også Jagland må finne seg sjølv

LEIAR. Standpunkt har lang tradisjon for å sitere Thorbjørn Jagland sine uttalar i ulike samanhengar. Men sjeldan har det vore så stor grunn til å stoppe opp som etter å ha lese kapittelet «Også EU må finne seg selv» i Ap-leiaren si nye bok.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EUs globale partnere

REPORTASJE. World Social Forum ble avholdt i februar i Porto Alegre, i det sørlige Brasil. Konturen av en global bevegelse for en alternativ utvikling har aldri vært så tydelig. 50 000 mennesker deltok i åpningen av Forumet. Mange av dem var naturlige alliansepartnere for Nei til EU. Av Anne Beathe Kristiansen,
Rådsmedlem og leder i Senterungdommens Landsforbund

 
ikon for Ekstern peker

EU krever renere kloakk i Mekjarvik

Sentralrenseanlegget i Mekjarvik må legge om driften for å tilfredstille EU-krav om kloakkrensing. Bare på investeringssiden kan det koste 60-70 millioner kroner.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook