Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Tjenestedirektivet. Du kan gjerne se alle sakene.

Liv Signe Navarsete
ikon for Ekstern peker

Bøyer seg for EU

Kravet om kommunal forhåndsgodkjenning i byggesaker er i strid med EUs tjenestedirektiv.

ikon for Ekstern peker

Derfor nei til betenkningen om tjenestedirektivet

Tjenestedirektivets innføring skal oppsummeres: Alle som er mot de fagforeningsfiendtlige dommene som Lavaldommen, og kapitalens overhøyhet i EU burde si nei til betenkningen i EU-parlamentet neste uke, skriver EU-parlamentarikeren Eva-Britt Svensson.

Taktekkere
ikon for Ekstern peker

Hva er fordelene for næringslivet?

Hva er næringslivets fordeler ved tjenestedirektivet? Det har den europeiske paraplyorganisasjonen for arbeidsgiverorganisasjoner, BUSINESS-EUROPE, funnet frem til i en fersk rapport om implementeringen av tjenestedirektivet.

ikon for Ekstern peker

Tjenestedirektivet - behov for endringer?

Et "mini-indre-marked" for tjenester - hvor noen land går sammen om å utvikle tjenestedirektivet og åpne for mer konkurranse. Dette ble diskutert på et møte i London 24. januar mellom den britiske statsministeren David Cameron og den nederlandske statsministeren Mark Rutte.

ikon for Ekstern peker

Tjenestedirektivet rettskraftig fra 1. mai

Tjenestedirektivet ble rettskraftig fra 1.mai etter at Alltinget på Island nå har gitt sitt samtykke til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

Løvebakken
ikon for Ekstern peker

Norsk deltakelse på konferanse i Europaparlamentet

Norske representanter var deltakere på lik linje med europeiske representanter på interparlamentarisk konferanse om tjenestedirektivet.

Stuepike
ikon for Ekstern peker

Nytt år og nye regler

Flere får bedriftshelsetjeneste og det skal bli vanskeligere å snyte ansatte hos underentreprenører for lønn, men vil vi i det hele tatt merke at EUs tjenestedirektiv trådte i kraft i romjula?

ikon for Ekstern peker

Omstridt flyt av tjenester

Mellom nøtteknekking og familieselskaper snek tjenestedirektivet seg inn i Norge midt i romjulen. Nå blir det færre hindringer, og kanskje mindre kontroll, for arbeidskraft over grensene.

WTO
© nn
ikon for Ekstern peker

Roper varsko mot globalt tjenestedirektiv

Privatisering, sier Peter Waldorff. - Svekking av folkestyre og velferdsstat, sier Jan Davidsen. Begge advarer ansatte i stat og kommuner om WTO-forhandlingene om tjenester som pågår.

ikon for Ekstern peker

Tjenestedirektivet kan ta fra fagbevegelsen motparten

Med henvisning til tjenestedirektivet kommer den svenske regjeringen i neste uke til å ta bort regelen om at utenlandske selskap skal ha en fast representant i Sverige. - Risikoen er stor for at fagbevegelsen ikke får noen å forhandle med. Dermed kan ingen avtaler inngås, sier TCOs sjefsjurist.

Logo - ETUC
ikon for Ekstern peker

Euro-LO advarer

Tjenestedirektivet skal få EU hurtigere ut av krisen, mener det svenske EU-formannskapet. Sludder, det fører til avregulering og mer arbeidsledighet, sier Den europeiske faglige samorganisasjon ("Euro-LO").

ikon for Ekstern peker

LO beklager tjenestedirektivet

LO-kongressen krevde ikke at regjeringen skal bruke reservasjonsretten mot EU-direktivet, men den beklager at regjeringen har tatt det inn som en del av EØS-avtalen.

Snekker
ikon for Ekstern peker

SISTE: Island stopper Tjenestedirektivet!

LO-kongressen får likevel behandle tjenestedirektivet før det blir endelig vedtatt i EØS-avtalen. Det sørger Island for.

ikon for Uttalelse (gammel type)

Stoltenberg og Støre må spille med åpne kort

ikon for Ekstern peker

Kampen om tjenestedirektivet

Hva er historien bak tjenestedirekivet? Les den grundige beretningen i LO Aktuelt.

EØS?
© Pål Hansen alias UKRUT.no
ikon for Ekstern peker

Sett ikke EØS i spill

Leder i Tønsberg Blad 22.10.08:

LOs logo
ikon for Ekstern peker

LO leder i Haugesund vil ha veto mot tjenestedirektivet

- Vi krever at regjeringen nedlegger veto i denne stortingsperioden mot direktivet, EUs regler for fri flyt av tjenester, som nå overstyrer nasjonal arbeidsrett og faglige rettigheter, sier leder av LO i Haugesund, Helge Larsen.

ikon for Ekstern peker

Satte frist til våren 2009

Fellesforbundets forbundsstyre mener at Stoltenberg-regjeringen må ta stilling til EUs tjenestedirektiv senest våren 2009. Samtidig vises det til landsmøtets vedtak om at regjeringen skal si nei til EU-direktivet.

Percy Westerlund
© Europakommisjonen
ikon for Ekstern peker

Særnorsk EU-protest

Ifølge Percy Westerlund, leder av Europakommisjonens delegasjon i Norge og på Island, er det bare her på berget at vi er bekymret for konsekvensene ved Tjenestedirektivet.

Svein Roald Hansen
© Europabevegelsen
ikon for Ekstern peker

Stor ståhei for ingenting - om tjenestedirektivet

Svein Roald Hansen, Europabevegelsen: Tjenestedirektivet vil ikke være til hinder for nødvendige tiltak mot sosial dumping. Tvert imot så vil direktivet gi norske myndigheter større muligheter til å føre tilsyn med utenlandske tjenesteytere, noe som styrker kampen mot sosial dumping.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook