Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56
tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: Lansering av Årboka 2002 – Ut av EØS?

Lørdag 23. november 13.00 presenterer Nei til EU årboka «Ut av EØS?». Boka er skrevet av Dag Seierstad, og vil bli kommentert av NUPI-forsker Sverre Jervell.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Terrorlover truer demokratiet

Etter en saksforberedelse i hurtigtogsfart vedtok Stortinget i sommer nye straffebestemmelser mot terrorvirksomhet. Bestemmelsene er laget etter mønster fra EU. De setter lovens høyeste straff for en rekke handlinger som utføres med ”terroristisk forsett”. Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) (det tidligere Overvåkningspolitiet), som skal etterforske disse sakene.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Lansering av ESA-opprop

En rekke sentrale personer fra organisasjonsliv, fagbevegelse, miljøbevegelse, parti og kommuner presenterer med dette oppropet "Ja til demokratisk kontroll over naturressurser og viktige samfunnsområder".

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Underskriverne av oppropet

Kort informasjon om underskriverne (det presiseres igjen at underskriverne ikke skriver under på vegne av de organisasjoner/parti/kommuner o.l. som her står nemnt):

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Ja til demokratisk kontroll over naturressurser og viktige samfunnsområder

Råderetten over naturressurser og viktige samfunnsområder blir i stadig økende grad utfordret av internasjonale avtaler og organisasjoner som Norge deltar i. Dette skjer ikke minst gjennom EU og ESAs nytolkning av EØS-avtalen.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Bløff om EU-støtte

- Påstanden om at EU fører en bedre politikk for distriktene enn det Norge gjør, er fullstendig meningsløs. EU legger i dag klare begrensninger på Norges mulighet til å føre en aktiv distriktspolitikk. Med et EU-medlemskap ville situasjonen vært enda verre, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til privatisering av fiskeressursene

Uttalelse fra Nei til EUs råd, 05.10.02

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Ågot Valle reiser til Brussel

Nestleder i Nei til EU Ågot Valle reiser sammen med Nei til EUs kvinneutvalg til Brussel denne uken.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Åpent brev til Børge Brende

Følg opp innsatsen i Johannesburg, stopp patentdirektivet

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Noreg trassa EU og hindra katastrofe

Frivillege organisasjoner frå heile verda rosar i desse dagar Noreg for ei uredd og standhaftige opptreden under FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg. Denne rolla kunne Noreg ikkje ha spela dersom vi hadde vore medlem av EU.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

– Stortinget må hindre medisinrester i fisken

– Nei til EU krever at Stortinget griper inn og stopper regelendringen som vil tillate medisinrester i fisk, sier Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Minneord om Kristen Nygaard: Ville aldri framheve seg sjølv framfor andre

Kristen Nygaard kjem til å verte hugsa for sitt livsverk på mange ulike felt, og både innanfor sitt faglige, politiske og sosiale liv. Men det eg og dei mange medlemmane i Nei til EU kjem til å hugse han mest for er innsatsen hans i EU-kampen.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Kristen Nygaard har gått bort

Det er med stor sorg Nei til EU har motteke meldinga om at Kristen Nygaard har gått bort.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

10 000 i fredeleg demofest

Den største politiske demonstrasjonen i Noreg sidan nei-markeringane i 1994 var ein strålande suksess på alle måtar.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Presisering fra Nei til EU vedrørende løpeseddel om patent på liv

Gjennom en artikkel som er publisert på Kristelig Folkepartis hjemmesider blir Nei til EU anklaget for å spre feilaktig informasjon om Kjell Magne Bondeviks og KrFs holdning til patentdirektivet. Bakgrunnen er en løpeseddel som ble brukt i forbindelse med Verdens Miljødag 5. juni.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Lokalt eigarskap i oppdrettsnæringa er viktig

- Nei til EU er sterkt i mot regjeringas beslutning om å gå bort frå kravet om lokalt eigarskap ved tildeling av 40 nye oppdrettskonsesjonar. Dette er nok eit døme på knefall for EU, seier leiar i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Norge må si nei til forslaget om EU-grensepoliti

- Norge må si klart i fra at det er uaktuelt å gi utenlandsk politi myndighet til å drive grensekontroll i Norge. Forslaget som nå ligger på bordet fra EU-kommisjonen er i strid med Grunnloven og bryter med forutsetningen som Stortinget har lagt til grunn ved inngåelsen av Schengen-avtalen, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Utsett behandlingen av EUs patentdirektiv!

38 organisasjoner har tilsluttet seg en allianse mot EU-direktivet om patent på liv. Etter initiativ fra Nei til EU har blant annet Den Norske Kirke, Forbrukerrådet, Norges Handikapforbund og Kirkens Nødhjelp sluttet seg til alliansen som mener direktivet slik det nå foreligger er uakseptabelt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

NHO-rapport dokumenterer eit meir aktivt ESA

Mandag 8. April vart rapporten "ESA - meir katolsk enn paven?" lagt fram på eit NHO-seminar. Rapporten syner at talet på konfliktsaker mellom Noreg og overvakingsorganet aukar, og at verkeområdet for avtalen stadig vert utvida.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Suget frå Sagaøya

Ei meiningsmåling syner at 9 av 10 islendingar i dag ynskjer å undersøke kva landet kan oppnå i forhandlingar med EU om medlemskap. Thorbjørn Jagland bles i luren og meiner Noreg må forhandle parallelt med Island for å oppnå ei betre løysing på fisk enn det vi gjorde i 1994.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook