Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56
tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Presisering fra Nei til EU vedrørende løpeseddel om patent på liv

Gjennom en artikkel som er publisert på Kristelig Folkepartis hjemmesider blir Nei til EU anklaget for å spre feilaktig informasjon om Kjell Magne Bondeviks og KrFs holdning til patentdirektivet. Bakgrunnen er en løpeseddel som ble brukt i forbindelse med Verdens Miljødag 5. juni.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Lokalt eigarskap i oppdrettsnæringa er viktig

- Nei til EU er sterkt i mot regjeringas beslutning om å gå bort frå kravet om lokalt eigarskap ved tildeling av 40 nye oppdrettskonsesjonar. Dette er nok eit døme på knefall for EU, seier leiar i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Norge må si nei til forslaget om EU-grensepoliti

- Norge må si klart i fra at det er uaktuelt å gi utenlandsk politi myndighet til å drive grensekontroll i Norge. Forslaget som nå ligger på bordet fra EU-kommisjonen er i strid med Grunnloven og bryter med forutsetningen som Stortinget har lagt til grunn ved inngåelsen av Schengen-avtalen, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Utsett behandlingen av EUs patentdirektiv!

38 organisasjoner har tilsluttet seg en allianse mot EU-direktivet om patent på liv. Etter initiativ fra Nei til EU har blant annet Den Norske Kirke, Forbrukerrådet, Norges Handikapforbund og Kirkens Nødhjelp sluttet seg til alliansen som mener direktivet slik det nå foreligger er uakseptabelt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

NHO-rapport dokumenterer eit meir aktivt ESA

Mandag 8. April vart rapporten "ESA - meir katolsk enn paven?" lagt fram på eit NHO-seminar. Rapporten syner at talet på konfliktsaker mellom Noreg og overvakingsorganet aukar, og at verkeområdet for avtalen stadig vert utvida.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Suget frå Sagaøya

Ei meiningsmåling syner at 9 av 10 islendingar i dag ynskjer å undersøke kva landet kan oppnå i forhandlingar med EU om medlemskap. Thorbjørn Jagland bles i luren og meiner Noreg må forhandle parallelt med Island for å oppnå ei betre løysing på fisk enn det vi gjorde i 1994.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Stå på krava, Kristin!

ESA bringer Norge inn for EFTA-domstolen fordi de mener at vi bryter EØS-avtalen ved å øremerke stillinger for kvinner på Universitet i Oslo.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Forsvar hjemfallsretten mot EU

I starten på det forrige århundre kjøpte både norske og utenlandske selskap opp våre vannfall. Framsynte politikere sørget da for at de ikke bare kunne tilrane seg norsk naturressurser uten å yte noe tilbake. Konsesjonslovene
satte både vilkår for at krafta skulle nyttes til produksjon i bestemte
lokalsamfunn og fastslo at kraftrettighetene var statens eiendom. De kunne nyttiggjøres i 60 år, men falt da vederlagsfritt tilbake til staten.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

– Stopp atomavfall i forbruksvarer

Stortingsrepresentant og nestleder i Nei til EU, Ågot Valle, utfordrer miljøvernministeren på EUs Euratomdirektiv som åpner for atomavfall i forbruksvarer. Atomavfall i forbruksvarer kan føre til overhyppighet av leukemi, spesielt hos barn.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vi gratulerer Bonde

Den danske unionsmotstanderen og EU-parlamentariker Jens-Peter Bonde er blitt kåret til årets europeiske politiker.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vil ha islandsk ESA-direktør

Nei til EU henstiller til utenriksminister Jan Petersen om å støtte det islandske kandidaturet til stillingen som ESAs nye direktør, for best å kunne ivareta norske interesser.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Gjelsvik gjenvalgt som leder

– Dette har vært et godt landsmøte. Vi har fått en offensiv og spennende arbeidsplan, og det best tenkelige styret til å gjennomføre den, sier gjenvalgt leder Sigbjørn Gjelsvik etter at møtet avsluttet i ettermiddag.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EUs styre og råd 2002

Sjå oversikta over Nei til EUs nyvalde styre og råd

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Veto mot patentdirektivet

Tirsdag 9. oktober falt EU-domstolens dom i saken Nederland førte mot EU om patent på liv. EU-domstolen tok ikke Nederlands ankepunkter til følge.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vår holdning til EØS

Det har alltid vært et stort flertall i NTEU mot EØS-avtalen. Organisasjonen arbeidet aktivt mot innmelding i 1992. Et stortingsflertall som ikke hadde mandat til det, vedtok likevel innmelding.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

EØS truer norske ressurser

Nei til EU krever at norske myndigheter forsvarer næringsgrunnlaget vårt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Til kamp mot ESA

Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik varslet kamp mot ESA i sin ledertale på landsmøtet.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EU for miljøet og mot ESA

I 2002 skal Nei til EU gjennomføre en miljøkampanje og starte arbeidet med å få lagt ned EØS-kontrollorganet ESA.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Sigbjørn Gjelsviks leiartale på landsmøtet 2001

Les leiar Sigbjørn Gjelsviks opningstale på landsmøtet 24. november.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Lansering av Nei til EUs årbok "Stille før stormen?"

I morgen, fredag, blir Nei til EUs årbok "Stille før stormen?" lansert for publikum. Det er pressekonferanse på Nei til EUs kontor i Arbeidersamfunnets plass 1 klokka 13.00.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook