Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56
tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Stå på krava, Kristin!

ESA bringer Norge inn for EFTA-domstolen fordi de mener at vi bryter EØS-avtalen ved å øremerke stillinger for kvinner på Universitet i Oslo.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Forsvar hjemfallsretten mot EU

I starten på det forrige århundre kjøpte både norske og utenlandske selskap opp våre vannfall. Framsynte politikere sørget da for at de ikke bare kunne tilrane seg norsk naturressurser uten å yte noe tilbake. Konsesjonslovene
satte både vilkår for at krafta skulle nyttes til produksjon i bestemte
lokalsamfunn og fastslo at kraftrettighetene var statens eiendom. De kunne nyttiggjøres i 60 år, men falt da vederlagsfritt tilbake til staten.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

– Stopp atomavfall i forbruksvarer

Stortingsrepresentant og nestleder i Nei til EU, Ågot Valle, utfordrer miljøvernministeren på EUs Euratomdirektiv som åpner for atomavfall i forbruksvarer. Atomavfall i forbruksvarer kan føre til overhyppighet av leukemi, spesielt hos barn.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vi gratulerer Bonde

Den danske unionsmotstanderen og EU-parlamentariker Jens-Peter Bonde er blitt kåret til årets europeiske politiker.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vil ha islandsk ESA-direktør

Nei til EU henstiller til utenriksminister Jan Petersen om å støtte det islandske kandidaturet til stillingen som ESAs nye direktør, for best å kunne ivareta norske interesser.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Gjelsvik gjenvalgt som leder

– Dette har vært et godt landsmøte. Vi har fått en offensiv og spennende arbeidsplan, og det best tenkelige styret til å gjennomføre den, sier gjenvalgt leder Sigbjørn Gjelsvik etter at møtet avsluttet i ettermiddag.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EUs styre og råd 2002

Sjå oversikta over Nei til EUs nyvalde styre og råd

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Veto mot patentdirektivet

Tirsdag 9. oktober falt EU-domstolens dom i saken Nederland førte mot EU om patent på liv. EU-domstolen tok ikke Nederlands ankepunkter til følge.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vår holdning til EØS

Det har alltid vært et stort flertall i NTEU mot EØS-avtalen. Organisasjonen arbeidet aktivt mot innmelding i 1992. Et stortingsflertall som ikke hadde mandat til det, vedtok likevel innmelding.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

EØS truer norske ressurser

Nei til EU krever at norske myndigheter forsvarer næringsgrunnlaget vårt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Til kamp mot ESA

Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik varslet kamp mot ESA i sin ledertale på landsmøtet.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EU for miljøet og mot ESA

I 2002 skal Nei til EU gjennomføre en miljøkampanje og starte arbeidet med å få lagt ned EØS-kontrollorganet ESA.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Sigbjørn Gjelsviks leiartale på landsmøtet 2001

Les leiar Sigbjørn Gjelsviks opningstale på landsmøtet 24. november.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Lansering av Nei til EUs årbok "Stille før stormen?"

I morgen, fredag, blir Nei til EUs årbok "Stille før stormen?" lansert for publikum. Det er pressekonferanse på Nei til EUs kontor i Arbeidersamfunnets plass 1 klokka 13.00.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: Velkommen til Nei til EUs landsmøte

Lørdag 24. og søndag 25. november har Nei til EU landsmøte på Håndverkeren konferansesenter i Oslo. Vi ønsker journalister og andre interesserte velkommen.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Veto mot patentdirektivet!

Tirsdag 9. oktober faller EF-domstolens dom i saken Nederland fører mot EU om patent på liv. Sannsynligvis tar ikke EF-domstolen Nederlands ankepunkter mot direktivet til følge.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til anbudstvang fra EU

EU har foreslått en forordning som pålegger medlemslandene å legge all drift av tog og busser, trikker, T-baner og ferjer ut på anbud. Dette kan også bli norsk lov gjennom EØS.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Ingen ny medlemskapssøknad!

Nei til EU merker seg at vi nå får en regjering med to nei-partier representert. Vi ber om at det blir klargjort allerede i regjeringsforhandlingene at det ikke vil bli noen søknad om norsk EU-medlemskap i inneværende stortingsperiode.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Forsvar norsk vannkraft mot ESA

Den norske vannkrafta er en viktig del av norsk nasjonalformue. De norske konsesjonslovene slår fast at den er vår felles eiendom, den kan leies ut til private, men etter maksimalt 60 år går kraftverkene vederlagsfritt tilbake til staten.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til oppgradering av EØS-avtalen

Det har fra regjeringshold i Norge blitt bekreftet at det arbeides med å få til en såkalt ”teknisk oppgradering” av EØS-avtalen. Regjeringen vil ikke si hva som konkret drøftes i samtalene med EU. Det blir imidlertid antydet at EØS-avtalen skal oppdateres med bakgrunn i Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten og den ennå ikke ratifiserte Nice-traktaten.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook