Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56
Årsmøte i Nordland Nei til EU 2017
ikon for Uttalelse

Nordland Nei til EU avholdt lørdag 25. mars årsmøte, der det ble valgt nytt styre. Det nye styret består av Christian Torseth (Sortland), leder, Tine Olsen (Sortland) nestleder, Ragnhild Arnesen (Rana) kasserer, Lars Nielsen (Rana) sekretær, og Marianne Kilavik (Fauske) styremedlem. (Navnene er i rekkefølge fra venstre på bildet. Marianne Kilavik var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Lill Fanny Sæther
© NtEU
ikon for Ekstern peker

EU presser på for minstelønn

EU presser nå på for at den nordiske modellen fortrenges av lovbestemt minstelønn. Gjennom EØS-avtalen er også Norge utsatt for dette presset, skriver Lill Fanny Sæther.

ikon for Ekstern peker

Faglig nyhetsbrev mars 2017

I dette nyhetsbrevet tipser vi om saker og argumenter som kan brukes mot EØS på LO-kongressen. Vi minner om innsamlingen av midler til utredning om ulike faglige spørsmål og EØS. Vi omtaler Høyesteretts dom i Holship-saken, Verftssaken, ESAs inngripen i norsk fergetrafikk samt EU og minstelønn. Vi tar opp arbeidsrettssaken som Fellesforbundet fører for at tariffavtaler sikrer at lønnsnivået i en innleiebedrift gjelder for dem som arbeider der. Oslo tingrett påførte LO et nederlag i søksmålet mot departementet på grunn av endringene i utlendingsforskriften som berører lønns- og arbeidsforhold i luftfarten. Vi har også med to saker fra tysk fagbevegelse og et debattinnlegg av Jonas Bals i Dagbladet 12.3. og enda mer.

Høyspentmast
© piyushthacker
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Blått lys for 60-årsjubilanten EU

EU fyller 60 år. Det kan hende at det er et blått lys som brenner til ære for jubilanten.

ikon for Uttalelse

Etter 60 år er det lite ved EU som minner om den europeiske drøm.

Kraftverk
© mgbrigby
Artikkel (enkel)

Hva gjør vi med ACER?

Ny jobb for ESA: å hevde Norges interesser i energiunionen til EU!

Vi tilbys samme opplegg som Stortingsflertallet godtok når det gjaldt koblinga til EUs finanstilsyn: Det overlates til ESA, overvåkingsorganet for EØS-avtalen, å fatte vedtak som gjelder Norge, Island og Liechtenstein. Det skrives uttrykkelig at ESA da skal vedta det som ACER har sendt over som forslag.

Artikkel (enkel)

Uka som gikk: Brexit er brexit

"House of Lords" ga seg da de folkevalgte i underhuset denne uken forkastet endringene deres. 

Markering mot vikarbyrådirektivet
© Eivind Formoe/Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Reis deg til kamp, Eggum!

Er det partene eller ESA som skal bestemme i våre tariffoppgjør? Hva mener LO kongressen i mai?

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Junckers fem veier fra Roma til Brussel­

Hvitboka fra Kommisjonen skisserer fem mulige utviklingsveier for de gjenværende 27 EU-medlemmene når Storbritannia takker for seg. Noen av veiene har rasteplass og krabbefelt, men alle leder til samme sted. 

© Eget foto
Artikkel (enkel)

Minnenes politikk

Marina Popovic fikk Dag Seierstad-stipendet  i 2014 for masteroppgaven ”Remember Lampedusa” om flyktningtragediene i Middelhavet og EUs humanitære selvbilde. I denne artikkelen oppsummerer hun hovedfunn i oppgaven. Søknadsfrist for årets stipend er 1. september.

Ku
© publicenergy
ikon for Uttalelse

Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom kvoter fra tidligere forhandlinger om artikkel 19 og utenom disse kvotene. Ubalansen i handelen med landbruksvarer er en trussel mot økt norsk matproduksjon og sikring av arbeidsplasser.

brexit
© CC 0
ikon for Uttalelse

Nei til EU krever en offentlig utredning, en NOU, om virkning av Brexit for Norge og hvilke muligheter Brexit åpner for Norge både i forholdet til Storbritannia og i forholdet til EU.

ikon for Uttalelse

Nei til EU ser med stor uro på at EU fører en stadig mer offensiv politikk i nordområdene. 

Ola Hedstein
© Sindre Humberset
ikon for Artikkel (vanlig)

Offensivt landbruk mot urettferdige handelsavtalar

Konferansen Nei2017 peika vegen framover i kampen mot handelsavtalane TTIP og TISA, og eit norsk landbruk som utnyttar det gode utgangspunktet vi har for ein berekraftig matproduksjon for framtida.

panel
© Nei til EU | Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei2017: EØS-avtalen skaper frustrasjon i fagbevegelsen

Det er ulvetider i norsk arbeidsliv. Storeulv heter EØS. Så gjenstår det å se om LO-kongressen omsider tør å gi fellingstillatelse.

ikon for Ekstern peker

Video: Stemningsrapport fra Nei2017

Se Kathrine Kleveland, Sigbjørn Gjelsvik, Heming Olaussen, Mali Kristine Nessemo og Syver Zachariassen i denne morsomme stemingsrapporten fra årskonferansen Nei2017.

Ingeborg Eliassen, Michael Gold og Asle Toje på Nei2017.
© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei2017: Konsekvensar av Brexit

– I skrivande stund er ikkje EU i stand til å bli samde om at himmelen er blå, sa Asle Toje i debatten om konsekvensar av brexit for EU.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Forslag om fergeregister gir sosial dumping

Artikkel (enkel)

EU-president Jean-Claude Juncker legger fram fem alternative veier for EU videre etter brexit og stadige kriser. Ungdom mot EU har hatt landsmøte og er klare for framtida.  

Kathrine Kleveland på Nei2017
© Eivind Formoe
Artikkel (enkel)

– Vi er nå i gang med to dager med inspirasjon og kunnskap, sa Kathrine Kleveland, da hun åpnet konferansen Nei2017 på Håndverkeren konferansesenter i dag.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook