Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Energi og naturressurser. Du kan gjerne se alle sakene.

Paragraf
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Dommen over EØS-avtalen og EUs angrepsplan mot Brexit

Havnearbeiderne tapte og EØS-avtalen vant i Høyesterett.

Debatten 20161208
© Skjermbilde fra NRK
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EØS-trollet kan sprekke

Denne uka fikk vi oppleve noe så sjeldent som en EØS-debatt i statskanalen.

© Mette Møllerop
ikon for Artikkel (vanlig)

TTIP og TiSA på SAFE sitt landsmøte

Kathrine Kleveland talte til landsmøtet i YS-forbundet SAFE 2. november om TTIP og TiSA.

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EFTA kan virke, mens TTIP har havarert

Mediebildet: EFTA virker, mener Virke. TTIP virker derimot ikke. Forhandlingene har gått helt i stå.

YouTube

Videohilsen til årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag

Kathrine Kleveland hilser Norges Bygdeungdomslag sitt årsmøte i Surnadal på vegne av Nei til EU.

Fra landsmøtesalen.
© Dag Erlandsen, Kyst og Fjord.
ikon for Artikkel (vanlig)

Hilsningstale til Kystfiskarlagets landsmøte

«Skal vi beholde et samfunnssystem med velferd for alle bygd på fellesskapstanken, må vi sammen legge breisida til.»
Fra Nei til EU sin hilsningstale til Kystfiskarlagets landsmøte.

peter oerebech
© Nei til EU / JRS
ikon for Artikkel (vanlig)

Fiskerikonferansen: Nei, kysten vår er ikke til salgs!

– Fjerning av aktivitetskravet setter oss i en helt ny situasjon, som ingen av partene i EØS-avtalen hadde mulighet til å forutse. Det sa forsker Peter Ørebech da han innledet på fiskerikonferansen i Bodø den 9. april.

Gassrørledning
© MattandAshley
Fil

Utover en henvisning til avtalens vedlegg fire som samler ulike rettsakter på energiområdet (artikkel 24), har EØS-avtalen som kjent ingen bestemmelser om energi.

Med Lisboatraktaten ble derimot en egen bestemmelse om energi inntatt i EUs traktater (Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte (TFEU) artikkel 194). Her fastsettes blant annet følgende mål for unionen: sikre energiforsyningssikkerheten i EU og fremme sammenkobling av energinett.  Slik har EU-kommisjonen hjemmel for arbeidet med å etablere en energiunion, men EØS-avtalen har ingen tilsvarende bestemmelser.

Nei til EU vil understreke betydningen av å gjøre en grundig relevansvurdering av alle nye direktiver og forordninger som EU ønsker inntatt i EØS. Både politiske (det faktum at Norge ikke er EU-medlem) og rettslige (EØS-avtalens tekst) hensyn tilsier at denne relevansvurderingen må være streng, i betydningen restriktiv mot hvilke regler som anses EØS-relevant.

Last ned: Kommentarer til EU-kommisjonens melding om energiunion mars2015.pdf (222,67 kB)

Artikkel (enkel)

Premiss 2014: Handel og migrasjon

Årets utgave av tidsskriftet Premiss handler om handel og migrasjon. Både mennesker og varer forflyttes rundt i verden raskere, og i større grad, enn noensinne. Hvor fritt skal det flyte?

Oljeplattform i Nordsjøen
© Hypocentre
ikon for Uttalelse

EU-kommisjonens påtroppende president Jean-Claude Juncker har varslet som et av sine store prosjekt å etablere en europeisk energiunion. Nei til EU mener overføring av politisk styring over energipolitikken fra nasjonalt til EU-nivå vil være nok et steg mot en stadig sterkere overnasjonal union. Regjeringen må nå sørge for at dette ikke blir en del av EØS-avtalen.

ikon for Uttalelse

Nei til EU fordømmer EUs sabotasje av FNs fredsarbeid gjennom sitt tyvfiske i Vest-Sahara. Vi appeller til norske myndigheter om å ta opp dette folkerettsovergrepet med allierte i Europa. Kortsiktige økonomiske interesser skal ikke trumfe et klart og tydelig forsvar for de mest grunnleggende rettighetene til et okkupert, fordrevet og undertrykket folk.

Oljeplattform i Nordsjøen
© Hypocentre
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Ny Tid: Enøyd om energi

Det er ikke godt å si hvor det EU Nikolai Fjågesund, leder i Europeisk Ungdom, skriver om i Ny Tid 2. mai finnes, men det er i alle fall ikke det EU som er regulert i traktatene, styres og administreres i Brussel og som nå møtes med sterke protester mot overstyring i en rekke medlemsland.

ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Ny Tid : Med ryggen mot fornybar energi

EU går med ryggen inn i fremtiden når unionen gjør det vanskeligere å finansiere fornybar energi.

Kraftverk
© Statkraft
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Nationen: Norge mister energistyring

Det er en dårlig start på grunnlovsåret å avgi suverenitet til EUs energibyrå. Norge kan bli pålagt å betale for kraftkabler.

Heming Olaussen
© NtEU
ikon for Pressemelding

Nei til EU er kritisk til de foreslåtte endringenen i energiloven og EUs tredje energimarkedspakke. – Nei til EU er særlig kritisk opprettelsen av et eget energiregulatorbyrå (ACER), sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Arktis
© pjriccio2006
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Nationen: EU har ingen rolle i Arktisk råd

EU er ingen kyststat, og unionens medlemsland har heller ikke kyststatsrettigheter i Arktis.

EU-guiden - forsiden
ikon for Artikkel (vanlig)

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Kraftverk
© Statkraft
ikon for Ekstern peker

Konferanse om EØS og norsk kraftpolitikk

Hvordan påvirker EØS-avtalen norsk kraftpolitikk? Dette var hovedproblemstillinga for konferansen som ble avholdt på Suhmhuset i Trondheim 21. november.

Frisk luft
Fil

Nei til EUs styre behandlet i sitt møte 4. februar 2012 «forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften».

Nei til EU merker seg at det legges opp til full harmonisering med EUs regelverk og kommenterer tre forhold:

  1. Lave kuttambisjoner – vanskeliggjør norsk måloppnåelse
  2. Fra klimapolitikk til administrasjon
  3. Unntak fra budsjettspørsmål

Last ned: Høringsuttalelse - revidert kvotedirektiv 2012.pdf (146,25 kB)

Energi
© hubgoat
ikon for Uttalelse

Energiforhandlinger via Brussel er ikke i norsk interesse

EU-kommisjonen ønsker å delta når medlemslandene forhandler om energiavtaler. Regjeringen må gi EU klar beskjed om at den anser et slikt regelverk for å ikke være EØS-relevant og uansett et prinsipp som Norge ikke vil akseptere.