Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Forsvar og sikkerhet. Du kan gjerne se alle sakene.

EU-parlamentet om felles EU-forsvar.
© European parliament
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU-parlamentet på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye

EU-parlamentet er på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye.

TiSA-hefte
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EØS endrer spillereglene mens EU vakler videre

Lær om TiSA på ti minutter. Ny brosjyre fra Nei til EU.

Artikkel (enkel)

Innledning holdt for Folkebevægelsen mod EU 29.10.2016.

Hvordan kan Norge ha en særlig rolle i fredsarbeidet? Vi står jo udenfor selve fredsprosjektet EU? Ja, slig ser mange på Europa. Altfor mange! Denne forsamlingen ved heldigvis bedre enn som så. Jeg minner ligevel om at det var den allerede eksisterende freden som la fundamentet for EU. Ikke modsatt.

© Arbeiderpartiet
Artikkel (enkel)

Jonas Gahr Støre går inn for at norsk arbeidsliv fortsatt skal underlegges EUs utstasjoneringsdirektiv, vikarbyrådirektiv og andre EU-lover. Men presset om EØS-avtalen øker nå både fra venstre- og høyresiden.

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EFTA kan virke, mens TTIP har havarert

Mediebildet: EFTA virker, mener Virke. TTIP virker derimot ikke. Forhandlingene har gått helt i stå.

© EU
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Klassekampen: Et svekket EU vil vise militære muskler

EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk har med sin nye globale strategi fått en langt mer offensiv karakter enn tidligere. Det trengs en grunnleggende debatt om Norges aktive militære samarbeid med en union vi ikke er medlem av.

Stortinget
© jaime.silva
Artikkel (enkel)

Nok en gang forsøker EU-tilhengere på Stortinget å endre Grunnloven slik at det skal bli lettere å melde Norge inn i EU. Nei til EU tar opp kampen!

Grensevakt
ikon for Uttalelse

Nei til EU er en freds- og solidaritetsorganisasjon. Derfor ser vi med stor uro på den militære opptrappingen som EU foretar overfor Russland og militariseringa av nordområdene.

© EU
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Nationen: I EUs tjeneste uten FN-mandat?

Dette halvåret er norske soldater i beredskap for EUs militære operasjoner, som del av en kampgruppe med blant andre Sverige, Finland og de baltiske landene. I følge Forsvarsdepartementet skal kampgruppen kunne være i aksjon innen fem dager om det oppstår en aktuell situasjon. Aksjonsradiusen er opp til 6000 km fra EU-hovedkvarteret  Brussel. Det vil si at EU ser for seg store deler av kloden som mulig kamparena.

Frontex Eurosur
© European Border Agency
ikon for Pressemelding
EU-soldater
ikon for Uttalelse

EUs toppmøte 19.–20.desember setter på dagsorden et utvidet militært samarbeid innen unionen. Som bakgrunn for møtet snakkes det på Rådets hjemmesider om at EU bør rå over kapasiteter som kan «fylle framtidens behov». En bruker også den økonomiske krisa og stramme budsjetter i medlemslandene til å påskynde et enda tettere forsvarssamarbeid.

ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Klassekampen: Ingen norske soldater uten FN-mandat

Nei til EU krever avklaring fra regjeringen: Skal norske soldater sendes i krig for EUs interesser, og uten mandat fra FN?

EU-guiden - forsiden
ikon for Artikkel (vanlig)

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Binære tall
© NIMATARADJI photography
ikon for Uttalelse

- Nei til EU støtter Venstres og Senterpartiets krav

Binære tall
© NIMATARADJI photography
ikon for Artikkel (vanlig)

Høyre og Ap enige om EUs datalagringsdirektiv

Det spisser seg til i kampen om datalagringsdirektivet.

Georg Apenes
© Berit Roald/Scanpix
ikon for Avisinnlegg

Kristin Clemet og George Apenes ber Høyre stanse datalagringsdirektivet.

EU-flagg med tanks
ikon for Artikkel (vanlig)

Nordic Battle Groups - Norsk nei til EU?

Denne kronikken stod på trykk i VG lørdag 26.februar 2011:

Hvor klok er den integrasjonspolitikken norske EU-tilhengere nå står i spissen for med hensyn til norsk suverenitet og sikkerhet, spør Heming Olaussen i dette innlegget.

EU-politihjelm
© eu
ikon for Artikkel (vanlig)

Kampgrupper - brev fra Nei til EU til forsvarsministeren

I forbindelse med den norske deltagelsen i EUs kampgrupper har Nei til EU tre spørsmål, som vi ber departementet besvare.

Binære tall
© NIMATARADJI photography
ikon for Artikkel (vanlig)

Høring om datalagringsdirektivet

Sigrid Z. Heiberg og Vigdis Hobøl fra Nei til EU deltok i høringa om datalagringsdirektivet på Stortinget 7. februar. Nei til EU vektla direktivets perifere posisjon i EØS-avtalen og trakk fram fordelene ved å lage et regelverk på området uten å være bundet av direktivteksten.

Arne Byrkjeflot
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev: Ingen kan si hvordan datadirektivet blir til slutt

Storberget har i dag lagt fram sitt forslag til datalagringsdirektiv. 12 måneders lagringstid, politiet kan bare få utlevert opplysninger etter vedtak i retten og bare ved mistanke om forbrytelser der strafferammen er minst 4 år.
 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook