Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Landbruk og fiskeri. Du kan gjerne se alle sakene.

Ku
© publicenergy
ikon for Uttalelse

Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom kvoter fra tidligere forhandlinger om artikkel 19 og utenom disse kvotene. Ubalansen i handelen med landbruksvarer er en trussel mot økt norsk matproduksjon og sikring av arbeidsplasser.

Ola Hedstein
© Sindre Humberset
ikon for Artikkel (vanlig)

Offensivt landbruk mot urettferdige handelsavtalar

Konferansen Nei2017 peika vegen framover i kampen mot handelsavtalane TTIP og TISA, og eit norsk landbruk som utnyttar det gode utgangspunktet vi har for ein berekraftig matproduksjon for framtida.

panel
© Nei til EU | Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei2017: EØS-avtalen skaper frustrasjon i fagbevegelsen

Det er ulvetider i norsk arbeidsliv. Storeulv heter EØS. Så gjenstår det å se om LO-kongressen omsider tør å gi fellingstillatelse.

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EØS-motstanderne får beskjed om å sitte stille mens EU krabber innpå

EØS-avtalen herjer både til lands og til vanns.

Artikkel (enkel)

EU provoserer og utfordrer norsk suverenitet ved å gi tillatelse til å fiske snøkrabbe i Svalbardsonen. Den norske regjeringen reagerer så langt kraftig. På Trondheimskonferansen utfordret tillitsvalgte i fagbevegelsen EØS-påvirkningen på arbeidslivet.

Paragraf
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Dommen over EØS-avtalen og EUs angrepsplan mot Brexit

Havnearbeiderne tapte og EØS-avtalen vant i Høyesterett.

Sauer på beite
ikon for Avisinnlegg

I januar 2003 var det to ja-velgere for hver nei-velger i Norge. Kan det bli sånn igjen?

EU-parlamentet om felles EU-forsvar.
© European parliament
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU-parlamentet på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye

EU-parlamentet er på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye.

TiSA-hefte
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EØS endrer spillereglene mens EU vakler videre

Lær om TiSA på ti minutter. Ny brosjyre fra Nei til EU.

Brita Skallerud og Kathrine Kleveland
© Eivind Formoe
Artikkel (enkel)

Nei, landbruksorganisasjonane er ikkje for EØS. Men landbruket er tydelege på at dei vil sjå alternativa, sa Brita Skallerud, nestleiar i Bondelaget.

Kathrine Kleveland og Ådne Naper
© Eivind Formoe
Artikkel (enkel)

– Landsmøtet i Nei til EU krever at Stortinget stopper regjeringens planer om å snikinnføre landbruket i EØS-avtalen, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ikon for Uttalelse

Unntak for landbruket var en sentral forutsetning for EØS-avtalen da den ble inngått, og EØS-tilhengerne hevder stadig at EØS er noe ganske annet enn EU-medlemskap. Nei til EU mener det er fullstendig uakseptabelt å legge en klimaavtale med EU inn i EØS, som vil gjøre landbruket til en del av EØS og passivisere den norske klimapolitikken.

© Magnus Tjåland
ikon for Artikkel (vanlig)

Kathrine Kleveland hilste Småbrukarlaget

– Landbruket og distrikts-Norge, med Norsk Bonde og Småbrukarlag konkret på laget, har vært og er sterke støttespillere i nei-saken, sa Kleveland til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Erna vil ikke bade
© Pål Hansen alias UKRUT.no
Artikkel (enkel)

Ettervirkningene av brexit er fortsatt viktig innslag i nyhetene i uka som gikk. Nå åpner Islands statsminister for at landet kan forlate EØS og dermed vil Norge og Liechtenstein bli de eneste igjen med denne udemokratiske avtaleløsningen med EU. Regjeringen Solberg er livredd for at alternativer til EØS skal presenteres for norske velgere og har avvist en britisk invitasjon til nye drøftinger.

© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Faglig konferanse 2016 Oppsummering og innledninger

Konferansens hovedtema var spørsmålet «Arbeidslivslover, faglige rettigheter og arbeidsplassdemokrati som handelshindring?». Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Nei til EU, LO i Trondheim og LO i Oslo og foregikk på Håndverkeren i Oslo over to dager, 30.09. - 01.10. Det var 104 deltagere og 16 innledere/paneldeltagere. Faglig sekretær, Lill Fanny Sæther, ledet konferansen.

Konferansen tok bl.a. opp følgende emner: Situasjonen i Europa og Storbritannia etter Brexit. Hvordan vil dette påvirke Norge med EØS-avtale? De nye anskaffelsesdirektivene, velferdsprofitørene og spørsmålet om EØS hindrer våre løsninger og alternativer til EØS var også tema. TISA og TTIP ble diskutert i paneldebatt og landsbrukspolitikk og næringsmiddelindustrien inkludert to tillitsvalgte som har sloss for sine arbeidsplasser avsluttet konferansen. 

© Karianne Hagen Wendt
Artikkel (enkel)

4. oktober er Kanelbollens dag i Sverige. Lederne i Nei til EU og Ungdom mot EU trosset EUs strenge kanel- og gryteklut-reguleringer og feiret dagen.

Kathrine Kleveland og Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Artikkel (enkel)

Britenes avgjørelse om å gå ut av EU får konsekvenser for Norges forhold til EU, på stadig nye måter.

© Arbeiderpartiet
Artikkel (enkel)

Jonas Gahr Støre går inn for at norsk arbeidsliv fortsatt skal underlegges EUs utstasjoneringsdirektiv, vikarbyrådirektiv og andre EU-lover. Men presset om EØS-avtalen øker nå både fra venstre- og høyresiden.

Juncker i Bratislava
© Europen Union 2016
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: En union av uvillige pusser fasaden – og sender nye EØS-torpedoer mot Norge

Storbritannia glimret med sitt fravær da EU-lederne samlet seg ved Donaus bredder. Men det ble ikke større enighet av at de 28 nå bare teller 27.

ikon for Artikkel (vanlig)

– Lett å få EØS-underskrifter på Dyrsku’n

Tradisjonen tro hadde Nei til EU stand på Dyrsku’n i Seljord. Nesten 95 000 besøkende ga rekord og skapte kø for å skrive under mot EØS-avtalen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook