Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Likestilling. Du kan gjerne se alle sakene.

Artikkel (enkel)

Nei til EU oppfordrer alle til å stille på 8. mars-arrangement rundt i landet, skriver Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

Ytringsfrihet i Tyrkia
© Carlos Latuff
ikon for Artikkel (vanlig)

Mediebildet uke 10: Minusrente, pengespill om mennesker, kvinnedag – og minstelønna som ble vekk

EU-lederne og Tyrkia har denne uka blitt enige om en skisse til flyktningavtale som skaper uro og bekymring.

Stort bedre er det ikke på andre områder: Sentralbanken ESB prøver desperat å blåse nytt liv i europeisk økonomi ved å innføre minusrente og øke støttekjøp av mer usikre obligasjoner. Kommisjonen markerte 8. mars med å fjerne begrepet minstelønn, og i medlemsstaten Slovakia gjør fascister og nazister et brakvalg.

Artikkel (enkel)

Flere kvinner opp og fram

Lederartikkel fra kommende Standpunkt 2-2016, i anledning 8. mars. 

Turid Thomassen
ikon for Artikkel (vanlig)

– Kvinner, kast dere ut i det!

I Nei til EU er 38 prosent av medlemmene kvinner, mens andelen som har verv er betydelig lavere. Vi har tatt en prat med leder av kvinnepolitisk utvalg, Turid Thomassen. Artikkel fra Standpunkt 1-2016.

© Sindre Humberset
ikon for Ekstern peker

Bare én av fire blant de mektigste er kvinner

Under én av fire blant landbrukets 100 mektigste er kvinner. Leder i Nei til EU etterlyser en langsiktig strategi for 
å jevne ut kjønnsskjevhetene.

FOKUS 20 år
ikon for Artikkel (vanlig)

Med FOKUS på kvinner og utviklingsspørsmål i 20 år

Nei til EU er tilsluttet FOKUS, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. 19. november markerte FOKUS 20 årsjubileum.

Helle Hagenau, Bodil Erichsen, Magnhild Folkvord og Kathrine Kleveland fra Nei til EUs kvinneutvalg.
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei til EU på konferanse om EUs likestillingspolitikk

Nei til EUs kvinneutvalg deltok på konferanse om EUs likestillingspolitikk. En konferanse til ettertanke, men med klar EU-positiv slagside.

8. mars parole
© NtEU
ikon for Avisinnlegg

EU-makta verken ”erkjenner eller gjør noe med de særlige krisekonsekvensene for kvinner”.

ikon for blogg

Kvinner opp og fram

Vi kjemper mot EU-medlemskap og vil argumentere for at kvinner har like gode grunner til å si nei til EU nå som i 1972 og 1994. Likestillingspolitikken i EU sliter. 

ikon for Artikkel (vanlig)

Feir kvinnedagen med Nei til EU

Kvinnedagen er dag for å markere solidaritet, sjølstendighet og demokratiske rettigheter. Derfor er det også en dag for markering mot EU-medlemskap og EUs politikk. I Nei til EU er det en lang tradisjon for å markere kvinnedagen. Vi oppfordrer alle – kvinner som menn – om å synliggjøre EU-motstanden og sammenhengen mellom likestilling og EU-motstand i de lokale arrangementene!

Vi ønsker alle ei god 8. mars-feiring landet rundt!

Gratulerer med dagen!

Aud Jektvik
© NtEU
ikon for Artikkel (vanlig)

Delta på kvinnedagen

Førstkommende lørdag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Nei til EU har gode tradisjoner for å markere kvinnedagen mange steder i landet og det syns jeg er flott. Jeg vil oppfordre deg som medlem til å delta om det er en markering i ditt nærområde. Det er mange viktige og aktuelle saker som vil bli markert på kvinnedagen i år for eksempel motstand mot reservasjonsretten, kampen mot EØS-avtalen og å vise solidaritet med kriserammede kvinner i EU.

© Stemmerettsjubileet
ikon for Artikkel (vanlig)

Til lukke med dagen – og dei hundre år!

I dag, 11. juni 2013, feirar vi at norske kvinner har hatt røysterett i hundre år. Det er ein dag for å feira kvinner, men også eit demokrati for alle. 

ikon for Ekstern peker

EØS og likestilling

Hildegunn Gjengedal og Marianne G. Trøyflat fra Nei til EU blogger: Europautredningen har no levert sluttrapporten «Utenfor og innenfor», NOU 2012: 2. Utvalet hadde i oppdrag å vurdere «konsekvenser av EØS-avtalen», vel å merke ikkje alternative måtar å samarbeide med EU på. Ein tydeleg konsekvens av EØS-avtalen er innstrammingar innan likestilling og kjønnskvotering.

Barn
© aka Quique
ikon for Uttalelse

Med den økonomiske krisa kommer kuttene og nedskjæringene i offentlige utgifter. Kvinner blir hardest rammet av krisa. I kjølvannet lider barna.

Forsiden Vett 4-2011 - Likestilling
ikon for Artikkel (vanlig)

Vett 4-2011: Kvinner i krise

Nytt nummer av Nei til EUs skriftserie1 Denne gongen handlar det om kvinner, likestilling og EU.

ikon for Artikkel (vanlig)

Nei til EU får FN-observatør

Helle Hagenau blir FOKUS sin observatør i den offisielle norske delegasjonen til generalforsamlinga i FN i haust. Ho var nominert av Kvinneutvalet i Nei til EU.

ikon for Artikkel (vanlig)

Feir kvinnedagen med Nei til EU!

Snart står den internasjonale kvinnedagen for døra.

Boye Ullmann
ikon for Artikkel (vanlig)

Protesterer mot EUs vikarbyrådirektiv

Standpunkt 1-2011:

– Vikarbyrådirektivet vil ramma hardast i bransjane med få fagorganiserte og der ein  finn mange ikkje-norske arbeidarar. Dette er oftare kvinner enn menn.

Kvinnelogo
ikon for Ekstern peker

- Likestilling ut av EØS-avtalen!

EUs markedsregler har stukket kjepper i hjulene for flere gode likestillingstiltak i Norge. Det mener Nei til EUs generalsekretær, Per Kristian Dotterud.

ikon for Artikkel (vanlig)

EU-kamp er kvinnekamp – tillykke med dagen!

Ved folkeavstemningene i 1972 og 1994 brukte kvinner landet over sin stemmerett blant annet til å markere at EU ikke var løsningen på likestillingsutfordringene som Norge måtte løse da og i framtida.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook