Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om TTIP/TISA. Du kan gjerne se alle sakene.

ikon for Artikkel (vanlig)

- Handlingsrommet er bare eit bøttekott

30-40 menneske møtte fram på Hotell Residence i Sandnes laurdag 29. april for å høyra Rolv Rynning Hansen frå Fagforbundet og Ole Kvadsheim frå Ungdom mot EU snakka om "TISA, TTIP, EØS — fri handel eller markedsdiktatur?"

Ola Hedstein
© Sindre Humberset
ikon for Artikkel (vanlig)

Offensivt landbruk mot urettferdige handelsavtalar

Konferansen Nei2017 peika vegen framover i kampen mot handelsavtalane TTIP og TISA, og eit norsk landbruk som utnyttar det gode utgangspunktet vi har for ein berekraftig matproduksjon for framtida.

ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EØS-motstanderne får beskjed om å sitte stille mens EU krabber innpå

EØS-avtalen herjer både til lands og til vanns.

Utdanningsseminar hefte
ikon for Artikkel (vanlig)

– EU har en utdanningspolitikk styrt av økonomiske interesser

Hvordan EU og EØS virker inn på norsk utdanningspolitikk var tema på en godt besøkt konferanse i Trondheim. Et nytt Vett-hefte med kritisk blikk på utdanning som internasjonal handelsvare ble lansert på konferansen.

YouTube

Kathrine Kleveland om TiSA

Nei til EUs leder Kathrine Kleveland advarer mot handelsavtalen TiSA, og anbefaler heftet TiSA på ti minutter.
Les og last ned heftet her. 

Landsmøte 2016 Ungdom mot EU
© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Meld deg på #NEI2017

3. og 4. mars inviteres du til Håndverkeren i Oslo der konferansen #NEI2017 finner sted. Temaene er «Valg 2017...TTIP/EØS/TISA...Verden er større enn EU».

EU-parlamentet om felles EU-forsvar.
© European parliament
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: EU-parlamentet på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye

EU-parlamentet er på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye.

Kathrine Kleveland og Ådne Naper
© Eivind Formoe
ikon for Ekstern peker

Nei til EU-leiar trur ikkje TTIP vert avlyst

Nei til EU-leiar Kathrine Kleveland varslar meir kamp mot TTIP, og trur ikkje på at Donald Trump vil stoppe dei omstridde handelsforhandlingane mellom EU og USA.

© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Kathrine Klevelands landsmøtetale 2016

Les hele Kathrine Klevelands landsmøtetale fra åpningen av Nei til EUs landsmøte 2016. 

© Mette Møllerop
ikon for Artikkel (vanlig)

TTIP og TiSA på SAFE sitt landsmøte

Kathrine Kleveland talte til landsmøtet i YS-forbundet SAFE 2. november om TTIP og TiSA.

© Magnus Tjåland
ikon for Artikkel (vanlig)

Kathrine Kleveland hilste Småbrukarlaget

– Landbruket og distrikts-Norge, med Norsk Bonde og Småbrukarlag konkret på laget, har vært og er sterke støttespillere i nei-saken, sa Kleveland til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

ceta-aksjon berlin
© Global 2000
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: TTIP er gjenoppstanden, Brexit-dom forårsaker oppstandelse

Canadas regjering og EU-lederne har vunnet første slag om CETA-avtalen, men de har ikke vunnet krigen.

ikon for Pressemelding

– Rapporten velger å overse svekkelsen av krav for helse, miljø og sikkerhet, og er preget av en ensidig tro på samfunnsøkonomisk gevinst av økt frihandel, påpeker Nei til EU-leder Kathrine Kleveland. 

Artikkel (enkel)

Britenes EU-utmelding fører til at Island vil revurdere EØS og Schengen, og at LOs tredje største forbund vil ha reforhandling av EØS-avtalen.

© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Faglig konferanse 2016 Oppsummering og innledninger

Konferansens hovedtema var spørsmålet «Arbeidslivslover, faglige rettigheter og arbeidsplassdemokrati som handelshindring?». Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Nei til EU, LO i Trondheim og LO i Oslo og foregikk på Håndverkeren i Oslo over to dager, 30.09. - 01.10. Det var 104 deltagere og 16 innledere/paneldeltagere. Faglig sekretær, Lill Fanny Sæther, ledet konferansen.

Konferansen tok bl.a. opp følgende emner: Situasjonen i Europa og Storbritannia etter Brexit. Hvordan vil dette påvirke Norge med EØS-avtale? De nye anskaffelsesdirektivene, velferdsprofitørene og spørsmålet om EØS hindrer våre løsninger og alternativer til EØS var også tema. TISA og TTIP ble diskutert i paneldebatt og landsbrukspolitikk og næringsmiddelindustrien inkludert to tillitsvalgte som har sloss for sine arbeidsplasser avsluttet konferansen. 

© Senterpartiet
Artikkel (enkel)

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha EØS-debatt etter Brexit.

© Lill Fanny Sæther
ikon for Artikkel (vanlig)

Demokrati er ikke en handelshindring!

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, og Syver Zachariassen, leder i Ungdom mot EU, innledet for Vestfold Nei til EU på et møte om «Demokrati som handelshindring?».

© Arbeiderpartiet
Artikkel (enkel)

Jonas Gahr Støre går inn for at norsk arbeidsliv fortsatt skal underlegges EUs utstasjoneringsdirektiv, vikarbyrådirektiv og andre EU-lover. Men presset om EØS-avtalen øker nå både fra venstre- og høyresiden.

© Nei til EU
Artikkel (enkel)

– Nei til EU er ikkje mindre uroa etter å ha lest denne rapporten, seier Kathrine Kleveland (foto over), leiar i Nei til EU. Vi meiner regjeringa må svara på kvifor jordmortenester, tannhelse og ei rekke andre helsetenester skal leggjast inn under ein internasjonal handelsavtale. Landsmøtet i Nei til EU kravde i fjor at Noreg må trekkja seg frå TISA-forhandlingane, denne rapporten styrker vårt standpunkt.

Juncker i Bratislava
© Europen Union 2016
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: En union av uvillige pusser fasaden – og sender nye EØS-torpedoer mot Norge

Storbritannia glimret med sitt fravær da EU-lederne samlet seg ved Donaus bredder. Men det ble ikke større enighet av at de 28 nå bare teller 27.