Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Aktive ildsjeler blåse...
Karl Sverre Holdal og Lisbeth Giverhaug på stand

På stand: Regionsekretær Karl-Sverre Holdal og aktivist Lisbeth Giverhaug står på stand på Vinstra. – På den korte tiden vi sto på stand vervet vi sju nye medlemmer, noe som er fantastisk, sier aktivisten.

Aktive ildsjeler blåser liv i lokallaget

Standpunkt 5-2009:

Aktivistene Lisbeth Giverhaug og Kari Jægersletten var svært aktive i Nei til EUs stortingsvalgkampanje. Nå vil de starte opp igjen Nord-Fron Nei til EU.

I Nord-Fron i Oppland er det to ivrige damer som har vært særdeles aktive i Nei til EUs kampanje i forbindelse med stortingsvalget. Lisbeth Giverhaug og Kari Jægersletten har lagt ned et betydelig dugnadsarbeid med å organisere utdelingen av valgkampavisa Standpunkt til alle husstander i Nord-Fron kommune, både ved å engasjere andre og ved å delta selv. Avisa inneholdt mye relevant stoff om EU-saken, og om stortingskandidatenes syn på EU- og EØS-relaterte spørsmål.

Sammen med regionsekretæren i Hedmark og Oppland Nei til EU, Karl-Sverre Holdal, hadde de en stand utenfor kjøpesenteret på Vinstra like før valget hvor de delte ut informasjon og vervet nye medlemmer til Nei til EU.

– Vi møtte stort sett bare positive tilbakemeldinger og velvilje for vårt arbeid, noe som bare gir oss mere pågangsmot i arbeidet vårt. På den korte tiden vi sto på stand vervet vi sju nye medlemmer, noe som er fantastisk. Flere og flere ser viktigheten av å ha en sterk og oppegående organisasjon som Nei til EU, så vi håper å verve mange nye medlemmer utover høsten, sier Lisbeth og Kari til Standpunkt.

Ballong
© NtEU

Nytt liv i lokallaget

Nå ønsker Lisbeth Giverhaug og Kari Jægersletten å blåse liv i lokallaget igjen, som stort sett har ligget i dvale siden vi vant folkeavtemningen om norsk medlemskap i EU i 1994. De håper å klare å få et interimstyre på beina i løpet av oktober måned.

– Det er viktig å kunne få til litt aktivitet i lokallaget slik at en kan være litt i beredskap om det skulle bli nødvendig å øke motstandsarbeidet vårt. Det er også viktig å drive informasjonsvirksomhet nede på grasrota, både om EU og EØS. Det kan virke som det er mye uvitenhet, spesielt om EØS, ute blant folk. Og da er det viktig å få ut relevant informasjon om saken, sier Lisbeth og Kari til Standpunkt.

– Det er jo en del ting i tiden som gjør det viktig å være i beredskap, som blant annet Islands søknad om EU-medlemskap, samt at vi har politiske krefter som ønsker og jobber for at Norge skal søke om medlemskap i EU. Skal en tro på stortingsrepresentantenes svar i vår spørreundersøkelse, så ønsker ikke flertallet å søke om medlemskap i neste stortingsperiode. Men en vet aldri, så det er viktig å ha et lokallag i beredskap sier de to. Derfor ønsker de nå å blåse liv i lokallaget.

Ballong
© NtEU

Åpent møte med Heming

28. oktober ønsker de å invitere til et åpent møte hvor relevante EU- og EØS-saker blir hovedtema. EUs datalagringsdirektiv og postdirektiv er blant dagsaktuelle saker folk bør være obs på.

– Til dette møtet så har Nei til EUs leder, Heming Olaussen bekreftet sin ankomst, og skal innlede til debatt og spørsmålsrunder. Så dette blir en flott mulighet for alle interesserte til å møte lederen, og få relevant og viktig informasjon om denne viktige saken, sier Lisbeth og Kari.

– Dette vil være et møte hvor alle, også folk fra nærliggende kommuner kan komme, sier de to. Mot slutten av dette møtet ser de for seg at det blir valgt et interimstyre som skal jobbe framover mot et ordinært årsmøte ut på vinteren 2010. Forslag til interimsstyre vil bli lagt fram på møtet.

Siden ikke alle detaljer i planleggingen av dette møtet var på plass før Standpunkt gikk i trykken, så ber de medlemmer og andre interesserte følge med i lokalavisene for nærmere annonsering av dette åpne møtet og oppstart av Nord-Fron Nei til EU. Vi håper at mange vil finne veien til dette viktige møtet avrunder de to, og legger til at det vil bli mulighet for både kaffe og noe å bite i underveis.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook