Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Alternativer til EØS –...
Sigbjørn Gjelsvik

Utreder alternativ. Sigbjørn Gjelsvik var tidligere leder i Nei til EU. Nå leder han utredningen som skal finne alternativene til dagens EØS-avtale.

Alternativer til EØS – en hovedsak i 2011

Standpunkt 1-2011:

Etter 17 år med EØS-avtalen:

Nei til EU valgte på landsmøtet å ha alternativ til EØS-prosjektet som sin hovedsak i 2011.

I forbindelse med regjeringens Europautvalg som skal evaluere EØS avtalen har El & It-forbundet, Fagforbundet, Bondelaget og Nei til EU gått sammen for å danne et utvalg som også skal se på alternativene til EØS, noe det regjeringsoppnevnte utvalget ikke har i sitt mandat til å utrede.

Leder av «Alternativer til EØS»-utvalget, Sigbjørn Gjelsvik, mener det er bra at regjeringa har nedsatt et bredt, offentlig utvalg for gjennomgang av EØS-avtalen.

– Etter snart 17 år med avtalen var dette på høy tid. Det er imidlertid en stor svakhet med mandatet for utvalget at utredningen av alternativer ikke er med. Uten en diskusjon om alternativer blir debatten om EØS svært mangelfull, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Heming Olaussen, leder i Nei til EU, utdyper vedtaket om å gjøre alternativ til EØS en hovedsak i 2011:

– Konkret betyr det at vi, tildels på egen hånd, tildels gjennom fellesprosjektet «Alternativ til EØS» vil gjennomføre et skoleringsår for Nei til EU og nei-alliansen.

– I tillegg planlegger vi i samarbeid en møteserie basert på delutredningene i Sejersted-utvalget, sier Olaussen, som fremholder viktigheten av at lag og aktivister må bidra og skolere seg via møter, seminarer, sjølstudier og studiegrupper.

Heming Olaussen trekker frem Aust-Agder Nei til EU som allerede planlegger et seminar på nyåret der flere av disse temaene vil stå sentralt.

– Dette er et eksempel til etterfølgelse, smiler Olaussen.

– Vi har oppfordret fylkene til å lage eller revidere sine arbeidsplaner for 2011 og sette dette punktet aller øverst.

Riktig valg

Sigbjørn Gjelsvik syns det er gledelig at Nei til EU har valgt dette som sin hovedsak det kommende året:

– Det er et klokt og riktig valg av Nei til EU å prioritere alternativer til EØS som hovedsak i 2011. Sejersted-utvalget skal levere sin rapport med gjennomgang av EØS-avtalen innen utgangen av 2011, og frem mot dette er det viktig at Nei til EU bidrar til å løfte debatten om alternativer.

Hvordan har dere i utvalget tenkt å prege debatten?

– Vi har blant annet tenkt å arrangere flere debattmøter, der vi vil invitere politikere, forskere og så videre fra både inn- og utland til samtale og diskusjon om ulike sider ved EØS-avtalen sier Gjelsvik.

– Vi vil både fokusere på alternativdebatten i andre land og dagsaktuelle saker fra den hjemlige EØS-virkeligheten. I tillegg vil vi bidra med leserinnlegg, kronikker og foredragsvirksomhet, samt utgi en eller flere publikasjoner, sier Gjelsvik.

EØS-debatt i 2011

Sejersted-utvalgets rapport i slutten av 2011 vil trolig skape debatt om EØS-avtalen her i Norge. Heming Olaussen mener det er viktig å bruke den diskusjonen som en plattform for en spennende, åpen og demokratisk debatt om Norges valgmuligheter.

– Vi mener vi har gode kort på hånda, men også sterke motkrefter.

Sigbjørn Gjelsvik sier følgende om den nåværende EØS-avtalen:

– I en så omfattende avtale som EØS er, vil det selvsagt ligge noen positive elementer. Eksempelvis innebar EØS reduserte tollsatser for eksport av noen bearbeidede fiskeprodukter til EU. De negative sidene ved avtalen er imidlertid langt mer omfattende og blir stadig mer tydelig etter hvert som årene med avtalen går. EØS griper i dag inn i norsk samfunnsliv på områder langt utover det som var forutsatt da avtalen ble inngått.

– Når det gjelder hva man kan oppnå i forhandlinger om bilaterale avtaler med EU, kan det være interessant å se til Sveits, som i sin tid sa nei til hele EØS-avtalen i en folkeavstemning. De har i ettertid forhandlet frem en rekke avtaler med EU. Det er sikkert ting Sveits kunne tenkt seg annerledes med disse avtalene, men sveitserne er uansett tydelige på at de mye heller vil bygge videre på disse avtalene enn å bli med i EU eller EØS.

EU-medlemskap eneste alternativ?

Du er ikke redd for at utredningen og EØS-debatten vil føre til en medlemskapsdebatt der medlemskap står igjen som den mest troverdige løsninga?

– Det er viktig å belyse ulike alternativer til EØS, nettopp for å vise at det finnes andre alternativer til EØS enn et medlemskap i EU, sier Sigbjørn Gjelsvik.

– Siden Sejersted-utvalget ikke har dette som en del av sitt mandat, blir jobben som vi skal gjøre ekstra viktig. Vi vil bidra til å synliggjøre at ulike land har valgt ulik tilknytningsform til EU og har klart seg godt med det. Alternativet til EØS er ikke et tomrom. Alternativet er å videreutvikle gode handelsforbindelser med både EU og de 93 prosent av verdens befolkning som ikke er medlemmer av unionen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook