Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / AP må klargjøre sitt s...
Overvåkning
© jonathan mcintosh

AP må klargjøre sitt standpunkt til datalagringsdirektivet

Uttalelse fra Nei til EUs styre 30.05.10:

Nei til EU mener det vil være klargjørende for den videre behandling av direktivet om APs organer tar stilling på basis av den gjennomførte høringsrunden.

I regjeringserklæringen Soria Moria II har de to regjeringspartiene SP og SV tatt dissens og fristilt sine regjeringsrepresentanter og stortingsgrupper til å stemme mot EUs datalagringsdirektiv. AP beskriver sin posisjon slik:

Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.

Regjeringen har nå gjennomført sin offentlige høring om direktivet. Et høyt antall instanser har gitt uttrykk for sitt syn. Av totalt 118 høringssvar er 83 kritiske til eller motstandere av at direktivet blir norsk lov. Kun 18 støtter direktivet. Viktig å merke seg er at samtlige instanser som kan sies å ha spesialkompetanse på personvern er kritiske eller mot direktivet.

Det har altså kommet kontant svar på APs forutsetning i Soria Moria II: Det har framkommet entydige og faglig tunge svar som tilsier at personvernet i Norge vil møte alvorlige utfordringer dersom direktivet blir norsk lov.

Likevel fortsetter AP i regjering sitt forsvar for direktivet som om ingenting har skjedd. Justisminister Storberget arrangerer høringsseminar om datalagringsdirektivet med utelukkende forsvarere av direktivet i panelet, og forsvarer det offentlig – også etter høringsrunden. Samtidig er det et faktum at intet organ i AP har behandlet direktivet formelt. Nå står regjeringsforhandlinger for døren.

Nei til EU mener det vil være klargjørende for den videre behandling av direktivet om APs organer tar stilling på basis av den gjennomførte høringsrunden.

Nei til EU mener at Soria Moria II tilsier at regjeringa samlet bestemmer seg for å bruke reservasjonsretten i EØS mot EUs datalagringsdirektiv.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook