Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Arbeidsnotat 1-2010: D...
Binære tall
© MeganMorris

Arbeidsnotat 1-2010: Datalagringsdirektivet - den fullstendige oversikten over høringen

I dette arbeidsnotatet, skrevet av Vigdis Hobøl, oppsummerer Nei til EU høringsuttalelsene om Datalagringsdirektivet.

118 aktører har uttalt seg i Samferdselsdepartementets høring om datalagringsdirektivet. Til sammen 82, 70 prosent, er mot eller kritiske til direktivet. Bare 18 uttalelser, under 16 prosent, anbefaler at direktivet innføres i norsk rett.

Høringsuttalelsene er delt i fire grupper:

Gruppe 1: Mot

Denne gruppa anbefaler at direktivet ikke innføres. Ved bruk av reservasjonsretten eller på annen måte.

Gruppe 2: Kritiske

Denne gruppa er kritiske til implementering av hele eller deler av direktivet og/eller anbefaler videre utredninger. I denne gruppen finner vi også dem som ønsker avvente EUs evaluering.

Gruppe 3: For

Denne gruppa ønsker at direktivet innføres i Norge.

Gruppe 4: Tar ikke stilling

Denne gruppa har merknader til direktivet og en eventuell implementering, men tar ikke stilling til om direktivet bør innføres.

Opptellinga ga dette resultatet:
Gruppe 1: Mot 62
Gruppe 2: Kritiske 21
Gruppe 3: For 18
Gruppe 4: Tar ikke stilling 17
Til sammen 118
Til sammen 83 er mot eller kritiske til direktivet

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook