Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Avspark for nytt EU-forum

Avspark for nytt EU-forum

Nei til EUs leder Heming Olaussen var første taler ut da et nytt EU-forum ble etablert i Oslo torsdag.

EU-grunnloven og folkeavstemningene i Europa sto på blokka da Heming Olaussen ønsket velkommen til forumets første møte i Stortingets lokaler torsdag ettermiddag.

Ulike argumenter
Olaussen snakket blant annet om de ulike argumentene fra tilhengere og motstandere av grunnloven.

Ja-sida legger vekt på at EU må bli sterkere for å bli en motvekt mot USA, og at man trenger virkemidler for å styre kapitalen. Fellesskapsargumentet blir viktig. I Storbritannia snakker man allerede nå om faren for å bli isolert, påpekte Olaussen.

For nei-sida er kritikk av markedsliberalismen, militariseringen og demokratiunderskuddet viktige argumenter.

- I tillegg har vi den rasistiske EU-moststanden med anti-tyrkiske argumenter. Den vil bli brukt til å stemple all EU-motstand som rasistisk, sier Olaussen.

Juridisk person
Professor Ottar Brox påpekte at mange vil hevde at EU-grunnloven representerer en forbedring i forhold til hvordan forholdene er i EU per i dag. Grunnloven definerer en rekke sosiale rettigheter, i tillegg til at det nå blir mulig å melde seg ut.

Dette argumentet ble imøtegått av professor Trond Nordby, om påpekte at det er de juridisk forpliktende klausulene som er viktige, og ikke fine ord om sosiale rettigheter.

- Vi må for eksempel fokusere på at EU nå er blitt en juridisk person, og at EU-lov står over nasjonal lov, sier Nordby.

- EU-grunnloven legger mange politiske føringer som gjør det vanskelig for et politisk flertall som har endret oppfatning, å endre retning, påpeker Sigbjørn Gjelsvik, tidligere leder i Nei til EU.

Skolering
Det nye forumet skal møtes hver tredje uke. Den 10. februar kommer sjefen for Kystvakta for å snakke om de største utfordringene i nordområdene, med spesiell vekt på sikkerhetspolitikk. Et annet tema på trappene er EUs landbrukspolitikk, som trådte i kraft den 1. januar i år.

Hensikten med forumet er å samle fagpersoner og folk fra ulike partier og organisasjon på nei-sida, forteller utredningsleder Harriet Rudd i Nei til EU.

- Tanken er at den kunnskapen som ligger i alle organisasjonene skal komme fellesskapet til gode, sier Rudd.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook