Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Bli kjent med Gina Bar...
© Eivind Formoe

Shoaib Sultan og Gina Barstad ble enstemmig valgt til nestledere på Nei til EUs landsmøte i Svolvær. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med dem. 

Bli kjent med Gina Barstad og Shoaib Sultan

Standpunkt 1-2016  presenterer Nei til EUs to nye nestledere, Gina Barstad (SV) og Shoaib Sultan (MDG). De tar med seg kunnskap, erfaring og engasjement rundt en rekke viktige saker inn i sine nye verv. 

– Man skal være ydmyk i en organisasjon som har så mye kunnskap og så mye flotte folk, sier Gina Barstad til Standpunkt.

Barstad har bakgrunn fra Sosialistisk Venstreparti (SV) og har blant annet møtt fast som vara til Stortinget i to og et halvt år. Til vanlig studerer hun administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor hun bor med mann og en datter på ett og et halvt år.

– Det er litt nytt for organisasjonen å ha en nestleder som opererer utenfor Oslo. Jeg har base i Bergen, og tenker at det kan være en styrke. Verden ser noen ganger litt annerledes ut utenfor Oslogryta, og det er et perspektiv jeg gjerne vil tilføre som ny nestleder, forklarer Barstad.

Shoaib Sultan er aktiv i Miljøpartiet de Grønne (MDG), og sitter i bystyret i Oslo. Han jobber på Antirasistisk senter med kartlegging av ekstreme miljøer som fagfelt, og er pappa til to syv-åringer.

– Miljø og klima var noe som dro meg inn i politikken, og også EU-standpunktet mitt i 1994 handlet veldig mye om dette. En annen ting, som også er viktig i MDG-sammenheng, er lokaldemokrati, selvråderett og muligheten til å kunne forme sin egen politikk og ikke få direktiver fra et udemokratisk organ der ute i Europa. Dette var noe av det som gjorde at jeg ble engasjert i Nei til EU, som gjorde at jeg stemte nei i 1994 og fortsatt står for det standpunktet i dag, forteller Sultan.

Andre samarbeidsformer

Sultan er også opptatt av å synliggjøre andre mulige samarbeidsformer.

– En ting man ofte møter på er anklagen om at hvis du er for samarbeid så er du for EU, og hvis du er mot EU så må du nødvendigvis være mot samarbeid både i Europa og ellers. Jeg liker å heller se på Nei til EU som et ønske om en annen type samarbeid, ikke bare med Europa, men også bredere, og også et ønske om en mer demokratisk struktur. I EU er det fortsatt et byråkrati som sitter med veldig mye makt, og handlingsrommet for medlemsstatene har vi sett er veldig begrenset gjennom ulike kriser de siste 10 årene. Jeg tenker at det er noe av den viktigste grunnen til at den norske nei-bevegelsen vel omtrent aldri har stått så sterkt som nå, sier Sultan.

Samtidig som nei-standpunktet står sterkt i folket, er begge de nye nestlederne helt klare på at Nei til EU likevel fyller en viktig funksjon i samfunnsdebatten.

– Det ene er at vi vet at det er mektige krefter i Norge som ønsker et norsk medlemskap i EU, så det er utrolig viktig at vi som nei-bevegelse har en beredskap i tilfelle det skulle komme spørsmål om ny EU-søknad, forklarer Barstad.

– Det er også viktig at det er noen som er pådriver for debatten som handler om Norges relasjon til Europa og om EØS-avtalen. Spesielt når det gjelder hvordan EØS-avtalen er med å legge føringer for norsk politikk, så tenker jeg at Nei til EU er både en kunnskapsbank og den som tar den daglige europadebatten.

Støtter oppropet mot EØS

Også Sultan er opptatt av Nei til EUs rolle som pådriver i EØS-debatten, og har skrevet under oppropet mot EØS som ble lansert i sommer.

– Jeg synes EØS-avtalen bør problematiseres mer, ikke minst med tanke på likheten mellom dagens EØS-samarbeid og det EF-medlemskapet vi sa nei til på 70-tallet, sier Sultan.

– Mens vi hadde den store debatten om EU, så snek man EØS litt inn bakdøra. Vi bør ha en debatt om EØS-avtalen, og om det er den beste formen for samarbeid med EU. Vi må forholde oss til EU som en størrelse der ute uansett, men jeg mener at vi kan se med friske øyne på hvordan vi skal gjøre det.

De to nestlederne tar med seg kunnskap og engasjement rundt en rekke forskjellige saker når de trer inn i sine nye verv.

– Jeg har gjennom alle år jeg har vært politisk aktiv vært spesielt opptatt av likestillingsspørsmål og arbeidsliv, og særlig der disse to møtes, forteller Barstad.

– Et antikrigsengasjement har også ligget til grunn for meg veldig lenge. Min begynnelse i politikken var i 2003. Da var jeg 17 år, og det var de store demonstrasjonene mot Irak-krigen som gjorde at jeg meldte meg inn i SU samme høst.

Løfte debatten inn i MDG

Sultan vil bidra til å løfte nei-saken inn i MDG, og bruke nestledervervet til å bygge kunnskap hos seg selv og andre.

– Jeg synes det hørtes ut som en spennende utfordring. Det å ha et nestlederverv tenker jeg både forplikter og gir en mulighet til å sette seg inn i saker og ting, sier Sultan.

– Jeg tenker at det er viktig at nei-standpunktet blir løftet frem i MDG og kanskje også etterhvert i en organisert form, slik at vi får en grønn nei-gruppe. Vi vet at partiet er delt, og da er det viktig at man løfter frem nei-standpunktet, synliggjør det og prøver å samle flere folk rundt det.

– Nei til EU er en av de viktigste organisasjonene i Norge, sier Barstad.

– Jeg synes det er et kjempeprivilegium å få lov til å være med å jobbe i Nei til EU, og jeg takker landsmøtet for tilliten.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook