Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Bli med på nei-dugnad
Utdeling av valgaviser
© NtEU

Deler ut Standpunkt. I Ås og Frogn Nei til EU i Akershus er lokallagsaktivistene klare for utdeling. Fra venstre: Noralv Teigen, Wenche Bachke, Arne Nordli, Reidar Borgstrøm, Aina Falsen og Arne O. Skjelvåg. Foto: Stian Nicolajsen

Bli med på nei-dugnad

Nei til EUs stortingsvalgkamp er igang

Mye skal gjøres før sommeren i Nei til EU. Spørreundersøkelsen blant landets stortingskandidater skal på plass, 19 ulike aviser skal produseres, og distribusjonen av avisene i høstens store kampanje skal sikres.

Vigdis Hobøl koordinerer det hele hos Nei til EU sentralt. Hobøl har lang erfaring med å koordinere store kampanjer for Nei til EU og hadde ansvar for stortingsvalgkampanjen i 2005.

– Hele organisasjonen har erfaring med slike kampanjer og utdelinger, forteller Hobøl. – I 1994 var utdelinger i postkassene til folk landet rundt helt sentralt. Tenk bare på at 1,8 millioner eksemplar av Lesebok 94 ble delt ut til landets husstander!

Selvstendig mening

Målsetningen med stortingsvalg-kampanjen er å synliggjøre hva de ulike kandidatene mener om sentrale EU- og EØS-spørsmål. Slik får velgerne mulighet til selv å gjøre seg opp en mening når de skal gå til stemmelokalet i september. Svarene fra spørreundersøkelsen blir presentert i avisa Standpunkt, som kommer ut i hvert fylke.

– Vi bygger denne kampanjen på folkeopplysning og kunnskap, sier Hobøl.

Må være tverrpolitiske

Nei til EUs leder, Heming Olaussen mener det ikke mangler på viktige EU- og EØS-saker ved inngangen til stortingsvalgkampen. – Vi veit at

§ 93-forslaget kommer opp igjen. Vi kjører en sak på EØS («NOU om EØS») som vi har som mål å få inn i den regjeringserklæringa som måtte komme, slik at vi kan komme lengre i arbeidet mot EØS, sier Olaussen.

Datalagringsdirektivet og postdirektivet kan bli en del av valgkampen.– Det er viktig å understreke at Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon. Dette betyr at Nei til EU ikke vil anbefale noe nei-parti eller noen spesielle nei-kandidater for velgerne. Vi vil heller ikke advare mot noe spesielt parti, annet enn rene ja til EU-parti. Nei til EU vil heller ikke ta stilling til de ulike regjeringsalternativene, med unntak av eventuelle alternativ som kan komme til å gå inn for norsk EU-medlemskap, klargjør Heming Olaussen.

Gode samarbeidsavtalar

Over 1,2 millioner aviser skal deles ut. – Vi har fått gode samarbeidsavtaler med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I tillegg har vi gode avtaler med nei-partiene, særlig Rødt, SV og Senterpartiet, men også KrF og Kystpartiet, forteller Hobøl.

Hun oppfordrer alle nei-mennesker og nei-organisasjoner til å bli med.

Lagring på låven

I Ås og Frogn Nei til EU i Akershus er lokallagsaktivistene klare for utdeling. Lokallagsleder Wenche Bachke har nettopp funnet fram til lagringslokalet for avisene de skal motta i august. – Det blir på låven hos en nei-bonde i nærheten, smiler Bachke og legger til: – Dette har vi gjort før. Hun sikter til at Nei til EU har gjennomført disse utdelingene før, både i 2005, 2003 og i 2001. For å få distribuert alle avisene må Nei til EU bruke alliansepartnere, og flere organisasjoner og parti har sagt seg villige til å delta.

– Ås og Frogn Nei til EU kommer til å samarbeide både med SV og med Sp for å få delt ut avisene, fortel Bachke. – I noen deler av området klarer vi å dele alt med egen hjelp, men i andre deler får vi hjelp fra SV og Senterpartiet, avslutter Bachke.

Av Eva Marie Mathisen

eva.marie@neitileu.no

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook