Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Debatt om Europa – ett...
Seminar Europa etter EU
© Eivind Formoe

Kathrine Kleveland, Øyvind Østerud, Janne Haaland Matlary og Christian Anton Smedshaug.  

Debatt om Europa – etter EU

– Det nasjonale fellesskapet er basis for demokratiet. De politisk valgte får sin legitimitet fra sine velgere, og det er et av hovedproblemene med EU-parlamentet, de har ikke noe mandat fra velgerne, sa Janne Haaland Matlary på seminaret Europa etter EU.

I anledning Christian Anton Smedshaugs nye bok Europa etter EU, ble det torsdag 5. januar holdt et seminar med samme tittel hos Bondelaget. Innlederne var Chr. Anton Smedshaug, Øyvind Østerud, Janne Haaland Matlary og Kathrine Kleveland.

Grunnleggerne ville snudd seg i graven

Øyvind Østerud, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo,  gikk gjennom historien bak EU-prosjektet, og viste til Romatraktatens visjon, og mente at unionens grunnleggere ville snudd seg i graven om de så hva EU har utviklet seg til.

– Det er dype splittelser i EU, både mellom nord og sør og øst og vest, og tilnærmet nullvekst i økonomien. Protestpartiene vi ser i flere europeiske land er et svar på dette, sa Østerud.

Østerud snakket om striden mellom euroføderalistene og tilhengerne av et nasjonenes Europa, og resultatet som ble skrevet i Romatraktaten: «an ever closer union». Han pekte også på at det var feil å innføre euroen, og at den beste løsningen på EUs mange kriser vil være å foreta en kontrollert overgang fra euro til nasjonale valutaer.

– Det vil koste, men det er det eneste som vil kunne fungere. Men, det er neppe politisk gjennomførbart.

Økonomisk og fysisk sikkerhet  

Janne Haaland Matlary hadde en mer sikkerhetspolitisk innfallsvinkel, og pekte på at EU er i fire kriser: Det er migrasjon og flyktningestrømmen, terrorisme, russisk geopolitikk og militære maktbruk, samt eurokrisen, økonomisk stagnasjon og arbeidsledighet

Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo og har tidligere vært statssekretær i Utenriksdepartementet.

– Med et Schengen som ikke fungerer i yttergrensene, annet enn på Storskog, en Dublinavtale som ikke fungerer fordi land i sør ikke registrerer ankomne, og land heller ikke tar i mot, og med et retursystem til land utenfor Europa som heller ikke fungerer – hvordan kan EU da ha et indre marked som fungerer?

– Det nasjonale fellesskapet er basis for demokratiet, og prioritet en og to er alltid fysisk og økonomisk sikkerhet. De politisk valgte får sin legitimitet fra sine velgere, ikke resten av verden, og det er et av hovedproblemene med EU-parlamentet, de har ikke noe mandat fra velgerne.

– EU kan kun bestå som et Europa av nasjoner, mente hun (l’Europe des patries).

I debatten etterpå sa Matlary at med de historisk svært tette båndene Norge har hatt med Storbritannia, og viktigheten av brexit for norsk utenrikspolitikk, er det underlig at regjeringen er så redde for å snakke med britene om deres planer.

Selvråderett og samarbeid

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland var opptatt av at EU er ikke all verden. Når Storbritannia går ut, vil EU ha omtrent 445 millioner innbyggere, det er seks prosent av verdens befolkning.

– Mens Sverige, Danmark og Finland «sitter på gangen» når EU forhandler for medlemslandene, er Norge en aktiv og selvstendig part i det internasjonale samfunnet.

– Selvråderett og internasjonalt samarbeid er ikke en motsetning. Tvert imot er demokratisk forankring og internasjonale organisasjoners respekt for landenes råderett en forutsetning for robust og effektivt samarbeid, der konflikter dempes og løses og avtalt politikk gjennomføres!

– Det er gjennom nasjonalstaten at internasjonale avtaler og reguleringer blir sett i verk. Det finns ingen internasjonale, eller mellomstatlige organ som kan erstatte nasjonalstaten. Det er ikke det samme som at hele apparatet av internasjonal lov og rett blir vraka.

– Nei til EU mener at internasjonale avtaler er viktigere enn noensinne. Ikke minst små land trenger internasjonal støtte for ikke å bli slukt av sterke krefter der makt og økonomisk vinning er mål og mening.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook