Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Diskuterte EØS på Aren...

Kathrine Kleveland holder appell på Arendalsuka 2015

Diskuterte EØS på Arendalsuka

– Det er viktig å være tilstede midt i den politiske debatten, sier Nei til EUs leder Kathrine Kleveland. Mandag holdt hun appell og oppfordret deltakerne på Arendalsuka til skrive under mot EØS.

Nei til EU deltar som vanlig med stand og aktiviteter under hele Arendalsuka. Stemningen er god og Kathrine Kleveland melder om et mottakelig publikum.

– Mange ville diskutere EØS, sier hun.

– Nei til EUs stand er flott tilrettelagt av regionssekretær John Øyslebø, og fylkes- og lokallag stiller med mange aktivister på stand. Vi samler mange underskrifter og har gode diskusjoner, sier Kleveland, som også legger til at de har fått mye fint vær.

Skriv under mot EØS

– Nei til EU ber alle medlemmer og sympatisører signere et opprop som krever at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en tosidig og jevnbyrdig handelsavtale, sa Kathrine Kleveland i appellen sin.

– Det er klart at Norge, EUs femte største handelspartner, kan forhandle frem en ny handelsavtale med EU. Norge allerede har en egen frihandelsavtale med EU.

– Tollfriheten for industrivarer mellom Norge og EU er ivaretatt av frihandelsavtalen som regulerte handelen før EØS, og som fortsatt gjelder.

– Oppropet finner dere på nettsiden utaveos.org eller på vår stand der borte! Flere tusen har skrevet under – gjør det du også!!

Les hele appellen her:

Appell Arendalsuka 2015 - Nei til EU

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU – 17. august 2015

I år har vi passert 10 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU.

Nei til EU er strålende fornøyd med at 7 av 10 sier stadig nei til EU-medlemskap, og det vil alltid være hovedoppgaven til Nei til EU, å holde oss utenfor EU.
Vi er svært glade for støtte i det norske folk: Folk flest vil heller ikke ha en stadig raskere EU-tilpasning.

Den mest EU-tilpasningsvennlige regjeringen vi noen gang har hatt, er derfor på kollisjonskurs med det norske folk.

Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og har som sagt i over ti år sagt nei på alle meningsmålinger

I dag er det mulig for oss å bestemme vår egen utenrikspolitikk, valuta- og pengepolitikk, fiskeri- og landbrukspolitikk. Et EU-medlemskap ville utelukket dette.

Men med den entydige motstanden mot EU, er det et paradoks at Norge gjennom EØS-avtalen fortløpende overtar så mange nye EU-regler.

Nei til EU vil erstatte EØS-avtalen med en fornyet handelsavtale, som setter Norge i et mye friere og mer likestilt forhold til EU.

Siden 1994 har EØS vært i stadig forandring. Hvert år blir flere hundre EU-regler og direktiv tatt inn i norsk lov.

Dette undergraver vårt nasjonale folkestyre og demokrati, og hensynet til miljø og solidaritet.

Statsråd Helgesen påstår friskt at det er sunt for Norge å innføre fem EU-regler og direktiv per dag, vi har passert 10 000 siden EØS-avtalen kom.

Norge fremforhandlet en vetorett som Gro Harlem Brundtland sa vi hadde fått for at den skulle brukes, men ulike regjeringer unnlater å bruke den.

Gjennom EØS-avtalen overstyrer EU for eksempel:

  • Norsk arbeidsliv og hvordan kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet best kan føres
  • Norsk distriktspolitikk, som arbeidsgiveravgiften
  • Anbudsregelverket, og om man ønsker at det offentlige, frivillige organisasjoner eller private skal drive omsorgstilbud
  • Hvilke tiltak som er best for å oppnå likestilling
  • Om brevpost, kollektivtransport og jernbane i Norge skal konkurranseutsettes
  • Hvordan norske banker skal reguleres
  • Hvordan norske naturressurser som olje, gass og mineraler kan forvaltes og hvordan vannkraften i Norge best kan brukes til å bygge industriarbeidsplasser
  • Hvordan vi best kan forvalte norsk fisk, jord og skog, og verne om naturgrunnlaget for samisk kultur
  • Hvilke regler vi skal ha for å sikre et sunt landbruk og trygge matvarer her i landet

Det er uakseptabelt at EU bestemmer over Norge på så mange områder når folket har sagt – og fortsatt sier – nei til unionsmedlemskap.

Vi krever derfor at folkestyret respekteres og vil si opp EØS-avtalen!

Nei til EU ber alle medlemmer og sympatisører signere et opprop som krever at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en tosidig og jevnbyrdig handelsavtale.

Det er klart at Norge, EUs femte største handelspartner, kan forhandle frem en ny handelsavtale med EU. Norge allerede har en egen frihandelsavtale med EU.

Tollfriheten for industrivarer mellom Norge og EU er ivaretatt av frihandelsavtalen som regulerte handelen før EØS, og som fortsatt gjelder.

Oppropet finner dere på nettsiden utaveos.org eller på vår stand der borte!

Flere tusen har skrevet under – gjør det du også!!
Vi er glade for å ha en så sterk støtte for å holde Norge utenfor EU
Nei til EU vil også stanse andre fremstøt som truer det norske folkestyret.

Vi ser også at de nye internasjonale handelsavtalene TTIP og TISA som vil liberalisere og forenkle internasjonal handel truer demokrati og områder soma arbeidsliv, mattrygghet, velferdstjenester og miljøstandarder. Målet er ensidig – økt fortjeneste!

Folkestyre, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU. Bruk stemmeseddelen i høst på partier som vil sikre folkestyre og verdier du er opptatt av!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook