Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Duellen - handel med k...

Duellen - handel med klimakvoter

Folk både i EU og Norge er urolige for konsekvensene av klimaendringene. Standpunkt vil sette fokus på EUs system for handel med klimakvoter som virkemiddel mot økte utslipp.

 1.  

  Hvor viktig er EUs kvotesystem for å redusere klimautslippene?

   

 2.  

  Hvordan vil du oppsummere erfaringene med EUs kvotesystem så langt?

   

 3.  

  Hva er styrken/svakhetene ved EUs kvotesystem?

   

 4.  

  Regjeringen mener forslaget til norsk kvotesystem er mer ambisiøst enn EUs system. Er du enig i det, og hvordan er forslaget annerledes?

   

Percy Westerlund er EUs ambassadør i Norge

Svar 1.

EUs kvotehandelsordning er en hjørnestein i kampen mot klimaendringer, en kamp som består av en mengde ytterligere tiltak – små og store – som alle bidrar til en konkret reduksjon av utslippene. Det er verdens første internasjonale ordning for CO2-utslipp og omfatter over 10 000 anlegg. Dette utgjør nesten halvparten av Europas CO2-utslipp.

Svar 2.

Formålet med ordningen var, og vil fortsatt være i neste periode 2008-12, å gjøre det lettere for EU-landene å oppfylle Kyoto-protokollen til lavest mulig pris. Den første perioden 2005-07 har vi sett at de nasjonale fordelingsplanene til dels har vært for romslige. Dette vil Europakommisjonen stramme inn i neste periode ved å føre en tøff men rettferdig linje overfor medlemslandene.

Svar 3.

Den største fordelen med systemet er at den gir alle deltakende land et redskap til å nå sine mål om reduksjon av utslipp i tråd med Kyoto-avtalen. Det er stadig rom forbedringer og Kommisjonen vil i 2007 foreslå å utvide kvotehandelen til å omfatte nye sektorer og utslippstyper. Dette vil blant annet gjelde flytrafikk. Vi vil også fortsette arbeidet med å knytte EUs kvotehandel sammen med andre systemer rundt om i verden.

Svar 4.

Norge har forhåpentligvis lært av våre erfaringer under prøveperioden, og EU jobber hardt for å forbedre systemet for neste periode 2008-12. Da vil man fremfor alt bli strengere i bedømmelsen av tildelingen av utslippskvoter. Rapporter vi har fått hittil tyder på at det norske systemet har brukt EU som modell, og om det viser seg at dette er enda bedre enn EUs system, ser man bare positivt på dette fra EUs side.

Lars Haltbrekken er leder i Norges Naturvernforbund.

Svar 1.

Det avhenger av hvor mange kvoter som deles ut. Blir det som i dag blir det ikke viktig i det hele tatt fordi det vil tillate fortsatt høye utslipp. Blir det et strammere system, slik det kan se ut til, kan det bli viktig.

Svar 2.

Svært dårlig. Det er delt ut langt flere tonn CO2 enn det har vært behov for. Prisene på kvotene har falt dramatisk som en følge av dette og ikke bidratt til å gjøre det lønnsomt å kutte utslippene i det hele tatt. Kvoteprisen i dag er på mellom 10-20 kroner per tonn CO2.

Svar 3.

Den store svakheten er at kvotene deles ut gratis. Og at det baserer seg på prognoser, ikke historiske utslipp. Prognoser kan man manipulere med, det kan man ikke dersom man har god oversikt over de historiske utslippene. Styrken skal jeg vente til å si noe om inntil vi ser systemet på plass.

Svar 4.

Det norske systemet er så vidt bedre enn EUs fordi det legger historiske utslipp til grunn for beregningene av kvotene som skal deles ut. Men også Norge deler ut det meste gratis. Man går bort fra prinsippet om at forurenser skal betale og skyver i stedet regningen over på andre.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook