Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EØS-avtalen holder ikk...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Uttalelse fra Nei til EUs styre:

EØS-avtalen holder ikke vann

LO-lederen bryter med LOs egne forutsetninger om EØS.

På Trondheimskonferansen, siste helgen i januar, mante både LO-leder Gerd Kristiansen og AP-nestleder Hadia Tajik til ro om EØS-avtalen, og at nå må fagbevegelsen «sitte stille i båten» av hensyn til stortingsvalget og usikkerhet om hva slags avtale Storbritannia inngår med EU.  

En resolusjon fra den samme Trondheimskonferansen oppfordrer derimot fagbevegelsens organisa­sjoner til å slutte opp om parolen «Ut av EØS» og kreve at Norge i stedet reforhandler en handelsavtale med EU. 
 
LO-kongressen vedtok i 2013 at «LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.»
 
Med Høyesterettsdommen i havnearbeidersaken (Holship) og ESAs krav mot Norge i verftsaken er det gjort tydelig at disse forutsetningene er brutt. EØS-avtalen begrenser retten til kollektive kampmidler og griper inn i forhandlingssystemet. EU-regler er satt foran ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler. Norsk arbeidsliv er dramatisk endret siden 2004. Sosial dumping og arbeidskriminalitet er et stort samfunnsproblem.
 
Hva vil Gerd Kristiansen og Hadia Tajik gjøre med at LO-kongressens enstemmige vedtak er brutt? 
 
Det er lite klokt å sitte stille i EØS-båten når den ikke holder vann!

For mer informasjon

Kontakt

Leder Kathrine Kleveland på mobil 928 25 162

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook