Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EØS-avtalen opp i limi...
Europa som puslespill over flagget
© nn

EØS-avtalen opp i liminga?

- Når norske EU-tilhengere nå besværer seg over EØS-avtalens demokratiske underskudd, lar problemet seg løse med å erstatte avtalen med en ordinær handelsavtale, ikke med å øke det demokratiske underskuddet ytterligere gjennom et EU-medlemskap, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen, i en kommentar til ”avsløringene” av EU-ambassadør Oda Sletnes’ rapport om at det blir stadig vanskeligere for norske myndigheter å delta på alle EUs arenaer.

Premisset for Norges EU-ambassadørs rop om hjelp synes å være at Norge må integreres mest mulig på alle områder med EU. Fra en slik synsvinkel er det selvsagt forståelig at hun ser det som et "problem" at EØS er mer avgrenset enn et EU-medlemskap.

Det Sletnes skisserer er i realiteten en glideflukt som går langt utover det Stortinget har sagt ja til med EØS-avtalen. Når vi står utenfor EU og ØMU, så er jo poenget nettopp at vi IKKE skal underlegge oss denne typen overnasjonal myndighet, som for eksempel EUs nye tilsynsmyndighet for finansmarkedet.

Utgangspunktet for notatet er altså stikk i strid med det norske folks nei i to folkeavstemninger (og på samtlige meningsmålinger de siste fire og et halvt år).

Ambassadøren nevner EUs handelsforbud mot selprodukter som et eksempel på hvordan det går når vi ikke er medlemmer i unionen. - Men det er vel ingen rasjonell grunn til å anta at utfallet hadde blitt et annet hvis Norge var EU-medlem? spør Nei til EUs leder.

Norges EØS-kontingent blir også trukket frem i avisoppslaget. Nei til EU finner grunn til å minne om at Norges EØS-kontingent, selv med betydelige økninger i flere runder, er langt lavere enn hva et medlemskap i unionen ville ha kostet. Danmark betaler til sammenligning pr. innbygger fem ganger så mye som oss til EU.

Den norske EU-ambassadørens ”hemmelige varsko” har etter Nei til EUs mening en vinkling som ikke akkurat kan sies å styrke norske interesser overfor EU, mener Heming Olaussen

Vi mener det er grunn til å reise spørsmålet: Hvem er det EU-delegasjonen i Brussel representerer - regjeringen eller Europabevegelsen?

Ytterligere info:

Presseansvarlig Inge Matland, tlf. 93634957

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook