Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Etter valget på Island...
Valgplakat Island

Etter valget på Island: Hva er egentlig det tredje islandske mirakel?

Av Peter Ørebech, 6. mai 2009:

“Islands klokke” og andre “Guds gode gåver” til menneskeheten

Skal man forstå islendingene og alltingsvalget nylig må man forstå nærheten til historien, sagaene (om konger og ættene) og sagnene (Æsatroen). Selv ikke en bankkollaps gir revolusjon. Kan EU være katalysatoren som endelig får Island og Norge – "Europas siste bakevje"; skal en tro ja-siden – på sporet av den nye tid?

Sagaøya – den ytterste utpost av Europa – dukker fra tid til annen på mirakuløst vis opp i historien: Halldor Laxness, nobelprisvinner i litteratur (1955), trollbinder verden med verk som “Islands klokke” (Íslandsklukkan) og “Guds gode gåver” (Guðsgjafaþula). Islands store sønn Snorre Sturlason festet ikke bare islandsk ættesoga til papiret men også norske kongers saga. Blikket var rettet utad, som verket også viser, Kringla heimsins - (“den runde jordskiva”). Hvilken betydning har ikke Snorre hatt for Island og den vestlige sivilisasjon? Vår eminente historiker Kåre Lunden sa det slik: “Norden er fridomsvogga … Sagaene fungerer som nasjonale mytar på Island og i Noreg. Dei forklårar og legitimerer eit demokratisk samfunn gjennom tidene” (Kåre Lunden, Soga om Snorre, Klassekampen 28 juni 2008 s. 42-43. ).

Er det slik at alt har sin tid? Norske, håpefulle ja-blikk rettes mot Sagaøya, nå skal EU og det europeiske politiske hegemoni erobres! Skal "Islandssuget" bli det tredje mirakel som bringer Norge inn i folden? Hva er det med EU som er så fremragende at selv denne fridomsvogga, på tross av Norgesstyret i 1262-64 (kalt sóttmáli) og Laxness Nobelprisbelønte verk “Sin egen herre” (Sjálfstætt fólk), likevel gir seg under Brussels fjernstyre? Er Island et Land til salgs (Atómstöðin), for igjen å bruke en romantittel fra Laxness?

Er det denne utrolige åndskraft som vi finner i skaldene som gjør at vi igjen vender blikket vestover: Vi fornemmer betydningen av det som måtte komme og søker alle mot vest, mot kilden! Ja-siden mener at nordmennene nok en gang må vende nesen mot vest for å forstå sitt eget verd i Det europeiske samband av stater (EU). Kan EU-avgjørelsen på Island komme til å få samme innvirking på oss norske som Snorres verk ved inngangen til den nye tid sådde spiren til folkemakt og maktfordeling hos Montesquieu og Laxness formidable gjennomslag i det litterære establishment i 1955?

Alltinget – den eldste og fortsatt eksisterende parlamentariske forsamling i Europa har fått ny besetning. Det var valg sist lørdag. De vanskelige tider, nedleggelser og stengte foretak, ledigheten, ansvarsfraskrivelsen hos ledere m.m. avgjorde valget. For mange ble løsningen å søke i et EU-medlemskap. Norske rapporter fra Island melder om lyse tider for ja-folket: Nå skal EU erobres.

I de “heitur pottir” går praten: Hørte jeg ikke sagt at “Island har alltid klart seg selv”, “vi starter fra null”, “dugnad er holdningen” og “ingen skal få vår selvstendighet”: Det er “kapitalen som må under kontroll”. “EU og EØS er det motsatte av det Island trenger”, “fri flyt, det har bevist at det ikke duger”. Og sannerlig, er ikke det også blitt politikken i liberalismens høyborg; The International Monetary Fund (IMF) tar kontroll over kapitalstrømmen: Ingen islandsk kapital inn og ut av sagaøya uten etter tillatelse! Fri flyt av kapital ble satt ut av kraft med øyeblikkelig virkning ved Alltingets lov av 6. oktober 2008. Det forhatte ord proteksjonisme er ikke bare tatt i rabulistenes munn, det er gjengs politikk på Island. Er det dette (som ikke har stått på trykk i noen norsk avis) som er det tredje islandske mirakel?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook