Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – EU har en utdannings...
Utdanningsseminar hefte

Medlemmer av Nei til EUs utdanningsutvalg med den ferske utgaven av skriftserien Vett: Agneta Amundsson, Cecilie Haugen, Elise Farstad Djupedal, Arne Fjelnseth, Svein Liland og Arne Byrkjeflot.

– EU har en utdanningspolitikk styrt av økonomiske interesser

Hvordan EU og EØS virker inn på norsk utdanningspolitikk var tema på en godt besøkt konferanse i Trondheim. Et nytt Vett-hefte med kritisk blikk på utdanning som internasjonal handelsvare ble lansert på konferansen.

Har EU en felles utdanningspolitikk?, spurte Agneta Amundsson i sin innledning om utdanningssamarbeidet med EU og OECD. Lederen av Nei til EUs utdanningsutvalg viste til den såkalte Stuttgart-erklæringen i 1983, som fastlo målet om å fremme en europeisk bevissthet i EU-landene. Den ble fulgt opp med Adonnino-rapporten, som foreslo styrking av språkundervisning, lærebøker og stoff om EU og Europa i skolenes læreplaner og særlig i lærerutdanningen.

– EU ønsker å bruke aktivt skolenes læreplaner og fag for å styrke den europeiske dimensjonen, påpekte Amundsson.

Norge preges gjennom EØS-avtalen

En annen viktig side ved EUs politikk er vektlegging av utdanning som virkemiddel for økt konkurranseevne og økonomisk vekst. Amundsson trakk frem Lisboatrategien, der målet er å gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi innen 2020.

– Mer enn før er utdanningspolitikken underlagt økonomiske interesser i EU, mente hun.

Amundsson viste at selv om EU ikke gir lover på utdanningsområdet, så er det en sterk preging gjennom utdanningsprogrammer, integrering i «den europeiske dimensjon», peer-reviews (studiebesøk), benchmarking og regelmessig rapportering. EØS-avtalen binder Norge i stor grad til de samme prosessene. Norge har en rekke institusjoner knyttet til gjennomføring av EUs utdanningsmål og programmer.

– Derfor må vi si at EU har en utdanningspolitikk, og den er først og fremst styrt av økonomiske interesser, fastslo Amundsson

Nytt hefte om TiSA og utdanning

Konferansen samlet over 60 deltagere, og ble arrangert av Nei til EU i samarbeid med Skolenes Landsforbund i Sør-Trøndelag, Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag og LO i Trondheim. Blant andre tema på konferansen var om fellesskolen er under avvikling, med utgangspunkt i markedsretting i Osloskolen, og hvorvidt forskningsbasering av utdanning er en støtte eller et hinder i lærerens profesjonelle yrkesutøvelse.

Den nye utgaven av Nei til EUs skriftserie Vett, Lærdommens pris, om TiSA-avtalen og utdanning som internasjonal handelsvare, ble lansert på konferansen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook