Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU-saker må ut av skap...
Logo

EU-saker må ut av skapet og frem i lyset, krever Nei til EU

- EU-saker har i alt for stor grad vært gjenstand for unødig hemmelighold, og en behandlingsmåte som nærmest må betegnes som ren ekspedisjon. Vi håper at utenrikskomiteen og Stortinget bruker debatten om Stortingsmelding 23 til å endre behandlingen av EU- og EØS-saker, slik at man i mye sterkere grad bidrar til en reell politisk debatt, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

I forbindelse med utenrikskomiteens høring om St.meld. nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken, legger Nei til EU fram sin egen tilleggsmelding: EØS pluss/minus.

Nei til EU er enig i regjeringens målsetninger om å føre en mer aktiv politikk overfor EU for å ivareta vitale norske interesser. Men stortingsmeldingen går utenom eller bagatelliserer en rekke problematiske sider ved EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Tilleggsmeldingen EØS pluss/minus setter bl.a. et kritisk blikk på overvåkingsorganet ESA.

- Vi ser ingen grunn til at ESA skal svulme opp og legge seg opp i enhver sak som de finner det for godt å ta fatt i. Det er noe paradoksalt i at Norge finansierer 90 % av kostnadene til en institusjon som har som hovedoppgave å forhindre at Norge fører en sjølstendig nasjonal politikk, kommenterer Olaussen.

Tilleggsmeldingen inneholder også egne kapitler om innholdet i en aktiv europapolitikk, reservasjonsretten (vetoretten), omstridte EØS-saker som tjenestedirektivet og REACH, asyl- og flyktningpolitikk, Schengens nye databaser og EØS-kontingenten.

- Vi er kritiske til at EU nå presser på for at Norge skal bidra med ytterligere flere hundre millioner kroner til EØS fra 1. januar 2007. I alle fall må det kunne stilles motkrav. Norge og EU kunne for eksempel blitt enige om at den norske hjemfallsretten ikke hører inn under EØS-avtalen og at søksmålet mot Norge i den forbindelse bør trekkes, sier Nei til EU-lederen.

For mer informasjon:

Heming Olaussen, tlf. 90155894.

Tilleggsmeldingen kan også bestilles på e-post: neitileu@neitileu.no / tlf. 23354580.

Last ned

EØS pluss-minus

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook