Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU valser over norsk f...
Erna med kjevle
© Pål Hansen alias UKRUT.no

EU valser over norsk folkestyre

Leder Standpunkt 1-2011:

Det begynner å bli utålelig. Rekka av rettsakter fra EU som overhodet ikke tar hensyn til norske interesser. Enten det når heter post- eller datalagringsdirektiv, vikarbyrådirektiv, forbrukerdirektiv, bankinnskuddsgarantidirektiv, anbudsforskrift for offentlig sektor, helsedirektiv, AMT-direktiv, overnasjonalt luftfartstilsyn eller andre inngripende lover eller ordninger fra EU-systemet.

Felles for dem er at norske myndigheter må sloss med ryggen mot veggen for å unngå alt det Brussel finner på, og som ikke passer for norske forhold. Skjønt, sloss og sloss... Med et par hederlige unntak må jeg si at jeg noen ganger kommer i hug Finn Gustavsens berømte politiker-definisjon: En politiker er det eneste vesen som kan stå oppreist uten ryggrad.

Det er ikke måte på hvilke øvelser norske politikere går med på for å tilfredsstille Brussel. En del EU-tilhengere gjør det sjølsagt med en viss tilfredsstillelse, for andre handler det om å måtte bøye nakken for ting man veit er til skade for det norske folk og samfunn. Få vedkjenner seg sjølsagt de verste konsekvensene av all EU-galskapen. Det er som regel først etter noen år at disse blir klare for alle og enhver.

Når Nei til EU og de postansatte påstår at EUs tredje postdirektiv vil føre til markedsfastsatt portopris (med mye dyrere portoutgifter for næringslivet i distriktene) og redusert postombæring i store deler av landet, er det skremselspropaganda for ledelsen i AP og Høyre. Inntil det har gått noen år, og vi får rett. Slik vi har fått rett når det gjelder arbeidsplasser, næringsliv og velferd etter 1994, og slik vi har fått rett når vi advarte mot EUs felles valutaprosjekt Euro. Advarslene preller liksom av som vann på gåsa. Det er sagt at fakta ødelegger enhver debatt. Ikke når det gjelder ja-sidas forhold til EØS. Der preller fakta bare av.

Så får vi stole på folket i stedet for på Stortinget. Når vi har en nei-prosent på over 60 i måned etter måned, vil jeg tro at svært mange er enige med oss i at det er utålelig at vi får EU inn bakveien på denne måten. Nei til EU er også nei til EUs tvangslovgivning. Derfor ser jeg fram til en åpen debatt om EØS-avtalens ulike virkninger på det norske samfunn, basert – forhåpentligvis – på fakta.

Sejersted-utvalgets utredninger og sluttrapport vil i løpet av det kommende året sette dagsorden for mang en EØS-debatt i Norge. Vår ambisjon er å bruke dette grunnlaget til både å diskutere EØS-avtalen som sådan, men dessuten å sette en alternativ-debatt på dagsorden. Det er tydelig at ja-siden frykter en slik debatt. De prøver seg av gammel (u)vane med latterliggjøring av våre åpne ideer om Sveits som et eksempel å lære av. Det er åpenbart interessant at Sveits velger ikke å inngå noen totalavtale med EU om tjenester, ulikt Norge som må føye seg etter tjenestedirektivet. Sveits vil ikke ha noen postliberalisering av brev under 50 gram. De bestemmer sine egne regler for bankgarantier. Ja-siden har enda mindre til overs for ideer om et samarbeid i Nord-Atlanteren med Færøyene, Island og Grønland, eller om EFTA som et mulig utgangspunkt for en bilateral avtale med EU.

Jeg for min del tror slike ideer kan ha framtida for seg. EU vil slite i mange år framover. De har alt å vinne på å samhandle saklig og lidenskapsløst med Norge. Om folket presser fram et alternativ til EØS, tror jeg EU vil si ja. Spørsmålet er om vi har norske politikere med nok ryggrad til å løfte fram et slikt krav. Eller om de har blitt så vant til å bøye seg for EU at de har glemt hva det vil si å ha en rett rygg og et løftet blikk? I tilfelle er det en fordel med det nasjonale folkestyret at folket kan skifte dem ut med politikere som vil forsvare folkets nei, og som tør å utfordre eliten i Brussel. Både på Stortinget og i regjeringa er det alt for langt mellom politikere av en slik støpning.

Bakgrunn

Sitat:

Vi må alle arbeide sammen for at eurosonen skal overleve, for dersom ikke eurosonen overlever, vil ikke Den europeiske unionen overleve.

EUs president Herman Van Rompuy i en tale til en tenketank i Brussel 16. november, i følge EUobserver.com.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook