Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Europabevegelsens desi...
Leder Heming Olaussen taler til Nei til EUs Landsmøte 2006

Europabevegelsens desinformasjon

Europabevegelsens Petter Wold har en artikkel i Vesterålen 25.11. (”Nei til EU og julenissen”) som er så full av desinformasjon at en bare kan lure på om Unionstilhengerne har glemt hvordan det er å omtale andre på en saklig måte?

Les Petter Wolds artikkel her.

Saken er tjenestedirektivet og dets konsekvenser for det norske samfunn og norske arbeidsfolk. Petter Wold vil ha det til at saken handler om:

 1.  

  At Nei til EU først nå har oppdaget direktivet (?)

   

 2.  

  I lengre tid (sic!) har Nei til EU forsøkt å stoppe direktivet

   

 3.  

  Nei til EU tegner et skrekkscenario av direktivet, mens sannheten er at det har ingen negative konsekvenser for norske arbeidstakere.

   

 4.  

  Nei til EU har en skjult agenda. Vi er – egentlig – ute etter EØS-avtalen.

   

 5.  

  Det er bare Nei til EU som tror at Regjeringa vil reservere seg mot tjenestedirektivet.

   

Det blir ikke lite å rydde opp i når propagandaen til Europabevegelsen først setter i gang. La meg først kommentere pkt. 3 og 5 under ett: I tillegg til at Nei til EU krever bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen mot tjenestedirektivet, har hittil landsmøtene i El&IT-forbundet, NTL, Utdanningsforbundet og AUF gjort det samme. Dessuten ledelsen i Transportarbeiderforbundet, Handel og Kontor, LO i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger, samt de politiske ungdomsorganisasjonene SU og Senterungdommen. Orgnisasjonen Attac Norge krever det, RV, RU og Sør-Trøndelag AP gjør det, og landsstyrene i SP og SV er åpne for at disse partiene vil kreve det. Kun Nei til EU, Petter Wold? Et tilleggspoeng her, i forhold til Wolds påstand nr. 4: I alle de fagorganisasjonene som her er nevnt, samt i AUF og Attac finnes det både EU-tilhengere og –motstandere, og dessuten EØS-tilhengere og –motstandere. Kan ikke Europabevegelsen bare akseptere at motstanden mot tjenestedirektivet finnes på kryss og tvers av EU/EØS-standpunkter, og slutte å tillegge andre motiver de ikke har? Hva med å debattere tjenestedirektivet, i stedet for om reservasjonsretten i EØS-avtalen er reell (EU-ambassadør Westerlund) eller å prøve å mistenkeliggjøre sine motstandere, (som også ledende Høyre-folk driver med)? Om pkt. 1 og 2 – Nei til EUs motstand mot tjenestedirektivet. Det er påstand 2 som er rett; Nei til EU har arbeidet hardt for å sette oss inn i, forstå og analysere konsekvensene av tjenestedirektivet i to år! Vi var i Strasbourg med norske fagforbund og 100.000 europeiske fagorganiserte i kjempedemonstrasjonen mot direktivet i februar i år. Vi har vært flere ganger i Brussel for å samtale med EU-politikere, gitt ut et eget informasjonshefte ”Vett” nr. 1/06 av Dag Seierstad og samarbeidet med stiftelsen De Facto om argumentsamlinga ”Hva blir prisen – hvem betaler?”, som er utsolgt, men kommer i nyopptrykk over nyttår. Det er helt greit at Wold er uenige med oss i sak, men han behøver ikke å utlegge dette som om han besitter kunnskap mens vi er andre ikke skjønner hva vi snakker om.

Det er beklagelig at Euro-LO la ned motstanden mot direktivet etter at EU-kommisjonen og høyresida presset sosialdemokratene i EU-parlamentet til et ullent og dårlig kompromiss. Men det er ikke riktig at ”alle” i EU er tilfreds: Hele venstrefløyen i EU-parlamentet stemte mot direktivet i november, store deler av fransk fagbevegelse er mot, og det murrer i rekkene også andre steder. På den andre siden; Som LO i Norge sa nei til EU i 1994, mens svensk, dansk og finsk LO anbefalte ja – Norge er et sjølstendig land som har rett til å ta sine sjølstendige standpunkter! Rent saklig er det også slik, at det norske arbeidsmarkedet skiller seg fra de fleste andre, ved at vi i liten grad har noe som heter minstelønn. Det overlates til tariffavtaleverket. Men vi har spesielt mye sosial dumping, og vi har store ”hvite felt” innenfor særlig handel, hotell, restaurant der det jobber mange lavtlønte ungdom, kvinner og personer med innvandrerbakgrunn, der arbeidsmiljøet er dårlig og organisasjonsgraden lav. Et tjenestedirektiv som vil svekke Norges anledning til å kreve godkjenning av utenlandske firma, føre kontroll og ha et strengt regelverk, vil gjøre kampen mot sosial dumping her til lands enda vanskeligere enn i dag. Den prisen vil arbeidsfolk i Norge måtte betale. At Høyrefolk og en del næringslivstopper gnir seg i hendene er som det pleier å være. At Europabevegelsen støtter disse kreftene er ikke uvanlig. Men enda har vi til gode å se et eneste fagforbund i Norge som anbefaler Regjeringa å si ja til økt fri flyt av arbeidsfolk på tjenestemarkedet.

Heming Olaussen

Leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook