Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Faglig konferanse 2016...

Faglig konferanse 2016 Oppsummering og innledninger

  Utvalg

  © Lill Fanny Sæther

  Thomas Fazi, italiensk forfatter og aktivist har bla. skrevet boka, «The Battle for Europe», har ingen tro på at EU kan reformeres, slik noen på venstresiden tar til orde for.

  Faglig konferanse 2016 Oppsummering og innledninger

  Konferansens hovedtema var spørsmålet «Arbeidslivslover, faglige rettigheter og arbeidsplassdemokrati som handelshindring?». Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Nei til EU, LO i Trondheim og LO i Oslo. Det var 104 deltagere.

  Konferansen tok bl.a. opp situasjonen i Europa og Storbritannia etter Brexit. De nye anskaffelsesdirektivene, velferdsprofitørene, om EØS hindrer våre løsninger og alternativer til EØS, TISA og TTIP og landsbrukspolitikk og næringsmiddelindustrien. 

  Det var 16 innledere/paneldeltagere. Thomas Fazi, italiensk forfatter, Ingeborg Eliassen, forfatter og journalist, Karlson Lingwood, fagforeningsrepresentant fra Storbritannia, Jan Davidsen, tidligere leder i Fagforbundet, Linn Herning, For velferdstaten, Roar Eilertsen, De Facto, Kirsti Bergstø, SV, Jonas Bals, Ap, Boye Ullmann, faglig utvalg i NtEU, Rolv Rynning Hansen, Fagforbundet, Benedikte Pryneid Hansen, styret NtEU, Marianne Aasen, Ap Brita Skallerud, nestleder Bondelaget, Lars Iver Wiig, NNN, Janne Halvorsen, klubbleder hos Idun, Rygge og Unni Garberg, hovedtillitsvalgt, hos Ello, Kristiansund .

  Innlederne under den første delen av dag 1 tok for seg situasjonen i Europa. Thomas Fazi er italiensk forfatter og har bl.a. skrevet boka «The Battle for Europe» fra 2014. Ingeborg Eliassen forfatter av boka «Harde tider – Det nye arbeidslivet i Europa» og som nå bor i Berlin. Karlson Lingwood, forbundsstyremedlem i National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) som står på Leave-siden i Storbritannia. I denne delen hadde vi også en innledning av Jan Davidsen, tidligere leder i Fagforbundet og sentral da LO sa Nei til EU i 1994. Han snakket også om hvilken rolle NtEU skal spille og hvilke allianser vi skal bygge. 

  I del to under dag 1 ble en rapport fra De Facto om offentlige innkjøp og de tre nye anskaffelsesdirektivene presentert. Vi spurte også hvor EØS-kampen står i forhold til disse. Innledere var Roar Eilertsen, De Facto, og Linn Herning, For Velferdsstaten, som snakket om velferdsprofitørene. Vi arbeidet for å få en person fra kommunal eller frivillig sektor som ville bli berørt, og/eller en person fra NHO og andre miljøer som er positive til de nye direktivene, uten å lykkes.

  I siste del av dag 1 spurte vi i en paneldebatt om EØS hindrer våre løsninger og hva som er alternativet. Paneldeltagere var Kirsti Bergstø, SV, Jonas Bals, Ap, Boye Ullmann, Faglig leder i Nei til EU. Ordstyrer under paneldebatten var Heidi Larsen fra LO i Trondheim og Faglig utvalg.

  Dag 2 av konferansen startet med den aktuelle situasjonen for TTIP- og TISA-forhandlingene. Innledere var Rolv Rynning Hansen, Fagforbundet, som snakket om TISA-avtalen, Benedikte Pryneid Hansen, styremedlem Nei til EU, som snakket om TTIP og Marianne Aasen, stortingsrepresentant, AP tok for seg begge avtalene og spurte hvor vi står nå.

  Siste del av dag 2 tok for seg landbrukspolitikken, næringsmiddelindustri og forhandlingene som foregår i disse dager om artikkel 19 i landbruksavtalen med EU. Innledere var Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag. Lars Iver Wiig, politisk rådgiver, NNN. Janne Halvorsen, klubbleder hos Idun, Rygge (NNN) som klarte å redde arbeidsplassene sine tidligere i år. Og Unni Garberg, hovedtillitsvalgt, hos Ello, Kristiansund (IE) som tapte kampen om å bevare produksjonen av Lano og arbeidsplassene i Norge.

  Notater eller presentasjoner fra alle innlederne, bortsett fra Benedikte Pryneid Hansen er vedlagt.

  © Lill Fanny Sæther
  © Lill Fanny Sæther
  © Lill Fanny Sæther
  © Lill Fanny Sæther
  © Lill Fanny Sæther
  © Lill Fanny Sæther

  Nei til EU

  Schweigaards gate 34 B
  0191 Oslo

  neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  Lik oss på Facebook