Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Feil maskevidde, Ingeb...
Måling av maskevidde
Leserbrev i Fiskeribladet:

Feil maskevidde, Ingebrigtsen

Norge trenger ikke å trygle verden, heller ikke EU, om å kjøpe norsk fisk av ypperste kvalitet. Vi kan ikke se det annerledes enn at uten EØS-avtalen vil norske fiskere og fiskeindustrien ha lysende framtidsutsikter.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, bruker i overkant stor maskevidde i innlegget «EØS gir stabilitet» i Fiskeribladet 10. juli.

På vegne av «norske fiskere og hele sjømatnæringa» skriver han at næringa ønsker seg frihandel og dermed tollfrihet med EU. Når Ingebrigtsen samtidig insisterer på at EØS-avtalen «må ligge fast som en pilar i handelssamarbeidet med vårt viktigste marked», blir det vanskelig å henge med.

Det sørgelige faktum er at EØS ikke har bragt oss frihandel. Det har derimot frihandelsforbundet EFTA gjort: Fra og med 1. juli 1990 er det innført null-toll på alle fiskeprodukter mellom Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Tilsvarende gjelder for de fleste frihandelsavtalene EFTA har med andre land.

Dersom Storbritannia etter Brexit igjen blir medlem av EFTA – slik de var før 1973 – er tollfriheten over Nordsjøen igjen et faktum. Nei til EU mener at Norge og Island også bør arbeide for at EFTA og EU fremforhandler en tollfrihetsavtale. Vi håper Fiskarlaget vil gi sin støtte til et slikt forslag!

Ingebrigtsen viser til at 67 prosent av verdiskapingen i sjømateksporten gikk til Europa siste år. Tallet sier lite om fiskeeksportens vekstpotensial og endringer over år (2014-16). Mens Europa har en nedgang i mengde på 10,5 prosent har Asia og Nord- og Mellom-Amerika en vekst på henholdsvis 9 og 11,9 prosent (tall fra SSB). Når nå Kina kommer inn for fullt og Storbritannia går ut av EU, vil de relative tall for EU forverre seg ytterligere. I tillegg utgjør laks to tredjedeler av eksporten til EU, en eksport som ikke reguleres av EØS-avtalen, men av WTO. Det var samme tollsatser før EØS som under EØS.

Asia og Amerika kjøper altså norsk fisk uten «smøring», mens EU må betales både i kroner og «in natura»: Markedsadgang betales delvis gjennom opptil 10.000 tonn torsk hvert år hentet av norske fiskeres ressursgrunnlag, og også gjennom EØS-kontingenten på flere milliarder kroner. Denne siden av EØS burde alvorlig bekymre lederen for en av fiskernes viktigste organisasjoner.

«Veterinæravtalen … gjør at sjømat kan flyttes over landegrenser uten grensekontroll, et stort konkurransefortrinn for oss inn mot våre handelspartnere i Europa», skriver Ingebrigtsen.

Dette er i beste fall en halvsannhet. For det første: En rekke frihandelsavtaler mellom EFTA og andre land inneholder klausuler om samsvarsvurderinger, det vil si at Norges veterinære krav blir ansett som like strenge som for eksempel Koreas krav og vice versa. Her godkjennes norske veterinære attester som likeverdige med koreanske. For det andre: Alle transporter med fisk må grensekontrolleres fordi de skal fortolles. EU har nektet Norge nulltoll på fisk og fiskeprodukter. Det betyr at alle laster med fisk må fortolles og vil også kunne bli kontrollert på grensen til EU.

Norsk sjømatnæring er opptatt av å få økt verdiskapning i Norge. Også her er EØS-avtalen en hindring, ikke en fordel. EØS-avtalen gir tollfrihet på frossen hvitfisk og fiskefilet, men høy toll på bearbeidet eksport. EØS-avtalen har to prosent toll på hel laks, men 14 prosent på bearbeidet. Samtidig er det null toll når varene kommer tilbake til Norge. Slik er EØS-avtalen direkte urettferdig og laget for å tjene EUs egen fiskeindustri, ikke den norske.

Norge trenger ikke å trygle verden, heller ikke EU, om å kjøpe norsk fisk av ypperste kvalitet. Vi kan ikke se det annerledes enn at uten EØS-avtalen vil norske fiskere og fiskeindustrien ha lysende framtidsutsikter.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook