Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Fem feilslutninger

Fem feilslutninger

Som en som har bestridt ja-sidas opplagte ”sannhet” høsten 2008 om at Island var på vei inn i EU og ”ville søke medlemskap i februar 2009” (Grete Berget/Erna Solberg) og nå også stiller spørsmålstegn ved ulike ”sannheter” om Island, Norge og EU får jeg mitt pass påskrevet.

EØS?
© Pål Hansen alias UKRUT.no

I VGs leder 28.4. ”På vei mot EU” manes igjen nisseluemetaforen fram i EU-debatten, og avisa går ikke av veien for psykiatriske diagnoser (”nevrotisk”) når de skal karakterisere Nei til EU fordi vi ikke deler VGs politiske analyse. En må formode at Dagsavisen også er et psykiatrisk tilfelle, når avisa samme dag i sin leder skriver at ”EU har ingen interesse av å skrote EØS-avtalen selv om Island skulle bli medlem”?

Resonnementet fra EU-entusiastene i Europabevegelsen, Høyre, VG og Aftenposten er påfallende like, og lyder nå som følger:
1. Island kommer 100% sikkert til å søke EU-medlemskap
2. EU kommer til å ville ha Island inn i Unionen
3. Island kommer til å bli medlem
4. Dermed veltes EØS-avtalen (som kommer til å bestå av Norge og det plutselig latterlige
Liechtenstein – et land som i de foregående 15 år med EØS aldri har vært latterlig i EU-
tilhengernes øyne..)
5. I en slik situasjon må/vil Norge også bli med i EU

Denne logikken har svakheter i alle ledd. Dermed ikke sagt at det er uinteressant å diskutere Islands framtid, men det bør minnes om at Island aldri har vært noe sentralt argument i norsk EU-debatt. Til og med EU-tilhenger Torbjørn Jagland tok avstand fra disse ideene i fjor høst, i det han pekte på den historiske erfaring at noe ”sug” pga. utenforstående begivenheter aldri har kunnet overbevise det norske folk om at EU er svaret. Utenriksminister Støre la an en seriøs og balansert tilnærming i stortingsdebatten i forrige uke.

1. Kommer Island til å søke? Det er vel her ja-sida har størst grunn til optimisme etter det som skjedde ved Alltingsvalget. Sosialdemokratene har nærmest lenka seg til masta for ei slik løsning, sjøl om opinionen er sterkt delt, med betydelig skepsis. ”Nød lærer naken kvinne å spinne” heter det jo, og den økonomiske nøden er virkelig stor på Island. Men er EU svaret?
Vi får nå en rød-grønn regjering. Som i Norge er den totalt splitta på nettopp EU-spørsmålet, og de Venstre-Grønne har stilt sine representanter i Alltinget fritt. Teoretisk kan det tenkes at det er flertall mot søknad i Alltinget. Uansett er det djupt splitta.

EU-flagget som seil
© nn

2. De islandske sosialdemokratenes optimistiske prognose om ”Euro om fire år” kan vise seg å være ønsketenking. I en situasjon med økonomisk krise og sterkt stigende arbeidsløshetstall, kan det vel hende mange i EU vil vegre seg mot å ta inn nok en stat med store økonomiske problemer? Spania nærmer seg 20% arbeidsledighet, Romania har 2,3 millioner migrerte arbeidere, Latvia og Estland er praktisk talt konkurs, og en rekke andre EU-land sliter. I EU frykter man en ”het” sommer med sosial uro, demonstrasjoner og streiker, slik vi alt har sett i bl.a. Hellas og Frankrike/Tyskland. Dette blir det mye mer av, spesielt etter at EU har anbefalt en bitter krise-medisin med økt privatisering, reduksjon i offentlige pensjoner og lønnsnedslag. En annen sak er at sterke krefter i EU mener at Unionen trenger en utvidelsespause, og at kun Kroatia står for tur til å ”slippe inn i varmen”. Flere land står foran på søkerlista, og mange vil reagere på om EU skulle la Island snike i køen. På den annen side mener nok andre krefter i EU at islandsk fisk og strategiske beliggenhet er fristende.

Forhandlinger
© NN

3. Før man overhodet kommer så langt skal det forhandles. EU er ikke kjent for å gi ved dørene. Island har ingen tidligere erfaringer i å forhandle medlemskap med EU. Det er ikke småtterier det skal forhandles om: Skal Island eller EU bestemme fiskeri- og landbrukspolitikken på Sagaøya? Hva med Islands energiresursser? Hva med EUs nye politikk i følge Lisboatraktaten (som vil være en mulig realitet Island må ta med i vurderingene)? De islandske partiene har – i valgkampen og overfor opinionen – inntatt standpunkter som vil vise seg umulige å holde. Til og med sosialdemokratene har forespeilet islandsk nasjonal kontroll over de viktigste ressursene. Forhandlingsresultatet skal så overbevise en EU-skeptisk opinion i en folkeavstemming. Det blir ikke enkelt.

Valg
© lolula

4. La oss nå likevel anta at islendingene skulle stemme ja, hvorpå to påfølgende Allting skal vedta å avgi all den nasjonale suverenitet som skal til. Da er altså påstanden fra ja-sida at EØS-avtalen ryker. Det ville isolert sett ikke vært Nei til EU imot, i det vi ønsker en handelsavtale i stedet for EØS. Og det er faktisk nettopp det som ville skje dersom EØS ryker på denne måten – det er hjemlet i selve EØS-avtalen! Men vi mener det er ytterst lite sannsynlig. Muligens må det skje noen formelle endringer i ESA-systemet og EFTA-domstolsarrangementet. Det er et spørsmål om politisk vilje fra begge sider. Som Støre har sagt: ”Så lenge 1/3 av britiske og franske husholdninger lager maten sin på norsk gass, er EU interessert i ordnede avtaler”. Dessuten har man en sterkt EU-kritisk opinion å ta hensyn til, en opinion som ikke har vist noen tendens til å vakle fordi om Island har stått på dagsorden en stund.

5. Og her slutter sirkelen. Hvorfor i all verden skulle Norge bli medlem av EU fordi om Island – meget eventuelt – skulle bli det? Pga. fisk? Neppe. WTO-reglene hindrer EU i å opprette nye tollbarrierer. Det fikk vi demonstrert da EU prøvde seg med toll på laks, og ble dømt i WTO. Muligens blir kvoteforhandlingene med EU litt tøffere, men etterspørselen etter fisk globalt peker bare en vei. Hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap går dessuten langt utover fisk, de handler om folkestyre, klima og miljø, faglige rettigheter og velferdsstat, distrikts- og landbrukspolitikk. Men ja-sida kommer sikkert til å syte over at Norge uten Island er blitt enda mer ”isolert utenfor Europa”. Slik propaganda tror vi folket er vaksinert mot. Det skulle ikke forundre oss om det til og med tjener mot sin hensikt.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook