Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Forsvar norsk vannkraf...

Forsvar norsk vannkraft mot ESA

Den norske vannkrafta er en viktig del av norsk nasjonalformue. De norske konsesjonslovene slår fast at den er vår felles eiendom, den kan leies ut til private, men etter maksimalt 60 år går kraftverkene vederlagsfritt tilbake til staten.

Dette vil ESA, EFTAs overvåkningsorgan, ha slutt på. De viser til at dette er forskjellebehandling, siden offentlig eide kraftverk er unntatt fra hjemfallsretten og dermed er i strid med den frie etableringsretten (artikkel 31 i EØS-avtalen). At det kan være 10 år igjen før hjemfall mener de hindrer fri bevegelse av kapital (artikkel 40).

Da Stortinget vedtok EØS-avtalen i 1992 var det forudsatt at dette ikke skulle kunne ramme råderetten over våre vannkraftressurser. Norges velstand er bygd på råderetten over våre naturressurser.

Nei til EU forlanger at regjering og stortingsflertall står fast og sier nei til dette alvorlige inngrep i norsk suverenitet.

Uttalelse fra rådsmøtet i Nei til EU 6.-7. oktober.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook