Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Heming Olaussen forsva...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Leder Heming Olaussen taler til Nei til EUs Landsmøte 2006

Nei til EUs leder Heming Olaussen taler til Landsmøtet 2006

Heming Olaussen forsvarer hjemfallsretten mot ESA og Reiten

– 2007 blir sannsynligvis det viktigste året i Nei til EUs historie siden 1994. Nå skal vi vise at vi ikke har glemt gamle kunster – og vi skal vise noen nye, sa Heming Olaussen i leders tale på Nei til EUs landsmøte 2006.

Hjemfallsretten kommer til doms i EFTA-domstolen 14. mars. Mange mener Norge kommer til å tape.

– Om vi taper åpnes glideflukten mot utsalg og privatisering av norsk kraft.

Da kan det vi har sett av strømkriser og strømpriser komme til å bli bare blåbær mot framtidas scenarier!

– Etter min mening er Hydro-sjef Eivind Reiten noe av det mest unasjonale, mest egoistiske og mest sneversynte som har gått i to sko inn i styrerommet i et i utgangspunktet statlig norsk industrikonsern. Med basis i ei årslønn på 10 millioner kroner i året, har toppsjefen i et konsern der staten eier

44 % av aksjene, bedrevet en helt utrolig muldvarpvirksomhet inn mot ESA og EU for å undergrave Norges posisjoner, sa Olaussen.

– Det er ikke uten grunn at sterke kapitalkrefter motarbeider Norges nasjonale politikk og interesser i denne saken: Her ser man muligheter for enorme fortjenester. Hydro vil sjølsagt tape på at hjemfall beholdes. Men det norske folk vil vinne, sa Heming Olaussen.

EØS og ESA-året

– 2007 blir garantert det store EØS og ESA-året i Norge. På mange ulike måter.

– Tjenestedirektivet kommer til landet. Hjemfallsretten kommer til doms 14.mars. Kjemikalieforordningen Reach blir oversendt norske myndigheter til behandling i henhold til EØS-regelverket. Spilleautomatsaken, som var i EFTA-domstolen forrige dagen, får sin dom. Utdanning, helsepolitikk og en rekke andre politikkområder viser seg plutselig å være høyst EØS-relevante likevel. Og EU skal fortsette å plage oss med nye regler på linje med dem vi har fått den seinere tid, om så å si alt mellom himmel og jord, for eksempel terrorkontroll på flyplasser etter desiliter-metoden, sa Heming Olaussen.

Tjenestedirektivet

– Tjenestedirektivet er nå vedtatt i EU-parlamentet. Kun rein sandpåstrøing gjenstår. Nå er tida for påvirkning ute – nå må Norge ta stilling, sa Olaussen

– 2007 og eventuelt 2008 kommer til å bli den store styrkeprøven. Mellom de som vil forsvare den norske samfunnsmodellen, og de som vil bryte ned alle hindringer for friest mulig flyt av tjenester – det vil si folk – for å få billigst mulig tjenester framfor noe. For de som vil forsvare demokratiet mot de som synes det er greit at norsk politikk fastlegges av en domstol i Luxembourg. For de som vil bekjempe sosial dumping, og de som bagatelliserer problemet.

For spørsmål og kommentarer ring Heming Olaussen på 901 55 894.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook