Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hilsen til Bondelagets...

Hilsen til Bondelagets årsmøte

Loen, 13. juni 2013

La meg takke for invitasjonen til å komme og til å hilse Bondelagets årsmøte. På 3 minutter blir det ikke tid til noen analyse av EUs utvikling, EUs forferdelige økonomiske, sosiale og politiske krise, Norges forhold til EU, eller av EØS-avtalens ulike sider og konsekvenser.

Derfor bare dette:

Nei til EU er fremdeles en av Norges sterkeste, tverrpolitiske organisasjoner, ikke minst takket være den generøse og solidariske støtten fra Landbrukssamvirket, med Bondelaget som en sentral medspiller. Vi har over 27.000 medlemmer, i en tid der over 70% av folket sier nei til norsk EU-medlemskap, kun 20 % sier ja. Så hvorfor ikke bare legge inn årene og hvile på laurbærene?

Fordi Norge i fjor importerte 500 EU-lover, forordninger og direktiver. Lover som forandrer Norge. De fleste uten offentlig debatt. Lover som markspiser det norske samfunn, Norges Grunnlov og det norske folkestyret. Det vi slåss for i 1972 og 1994. De innfører det vi sa nei til; Det som endrer Norge i EUs bilde. Det som tilpasser oss, svekker oss og gjør neste EU-kamp – når den kommer – mye, mye vanskeligere. Fordi det vil være så mye mindre å forsvare. Ikke bare innen jordbruk og fiske, men innen arbeidslivet, innen miljøkampen, innen justispolitikken osv. Derfor – sjøl om EØS ikke i særlig stor grad griper direkte inn mot den norske bonde (utenom når det gjelder ostetoll og importkvoter) så er det viktig at også bønder ser sammenhenger; Det kommer en tredje kamp. Det er viktig at ikke våpnene sløves og at vi luller oss inn i en falsk trygghet.

Nettopp derfor trengs Nei til EU; Som kunnskapsbank, som organisator, og som politisk aktør. Som reiser de kritiske debattene, tar de politiske kampene. I allianse med fagbevegelse når det gjelder, landbruket når GMO eller postombæring står på spill, miljøbevegelse, partiene i nei—alliansen.

Nå står vi foran et svært viktig stortingsvalg. Et valg som kan forandre Norge. Nei til EU tar ikke stilling for noe bestemt parti. Vi anbefaler velgerne å tenke sjøl. På om EU og EØS-spørsmål er viktige for deres valg? Vi har spurt nesten 400 kandidater hva de mener om 6 sentrale spørsmål foran valget, herunder medlemskap, EØS, konkurranseutsetting av jernbanen og Gr.lovens § 93. Svarene deres blir spredd via 19 fylkesaviser i et opplag på om lag en million. For å få disse ut i postkassene til folk trenger vi hjelp. Av blant annet dere. Vi klarer ikke å drive folkeopplysning uten fotfolk. Min korte appell til dere blir dermed: Hjelp dere sjøl ved å hjelpe Nei til EU. Bli med og vaksinere det norske folk. Mot EU. Med kunnskap og informasjon. Fremdeles er det postkasser over hele Norge – EUs 3.postdirektiv er enda ikke vedtatt. Derfor; Sammen med Nei til EU og nei-alliansen; Ta postkassene i bruk i august!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook