Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hilsningsappell Norges...

Hilsningsappell Norges Bondelags årsmøte

Lillehammer 8.-9.6.2011

(forbehold om endringer ved framføring)

Kjære årsmøte. Kjære venner!

Tusen takk for invitasjonen til Bondelagets årsmøte. Det er alltid gildt å være blant gode venner, og dere er av Nei til EUs aller beste.

Det siste året har vært et godt år for Nei til EU og nei-alliansen. Det har nå vært sammenhengende nei-flertall på alle meningsmålinger om EU-medlemskap her til lands i over 6 år. I et år nøyaktig har nei-sida ligget på godt over 60 prosent, mens ja-siden ligger helt nede under 25. Overskriften i NRK i mars var: Nei-flertall over alt! Alle landsdeler, alle inntektsgrupper, alle aldergrupper (men de unge mest), begge kjønn (men kvinnfolk aller mest) og alle partier. Tilogmed blant Høyres velgere er det nå oppimot 60 % som sier nei til EU!

Vi har også sett det første veto-vedtaket mot et EØS-direktiv, nemlig postdirektivet. Et direktiv ikke minst distrikts-Norge har vært opptatt av. Nå skal vi være med og holde Jens&Jonas i øra så vi sikrer at NEI også blir det endelige resultatet!

Så er det klart EUs håndtering av finanskrisa er med og styrker EU-skepsisen i Norge. Først bidrar en kunstig felles valuta og et kunstig felles rentenivå til en enorm gjeldsboble i de fattigere Euro-landene. Så sprekker det, og da er det ikke finansnæringa eller de politisk ansvarlige som må betale, men vanlige mennesker – med å miste jobben, få lønna eller pensjonen sterkt skåret ned, miste A-trygden, oppleve kutt i livsnødvendige velferdsgoder. EU var og er et eliteprosjekt – og sjelden har vi sett det så brutalt demonstrert som vi ser det i disse dager. Derfor går det 100tusener i gatene i alle storbyer i Europa, derfor følger den ene politiske krisa på den andre, derfor er det streiker og opptøyer.

Dette er ikke noe vi gleder oss over. Men vi KAN konstatere at Norge ER annerledeslandet, med vår sosiale modell, vår sterke velferd, vårt likestillingssamfunn og vår satsing på utdanning for de mange. Det er ikke bare olja det er snakk om – mange land som i dag er hardt ute å kjøre har mer olje enn oss. Det er snakk om politikk og viktige veivalg for bruken av oljeinntektene. Det er det ekte folkestyrets overlegenhet vi ser når vi snakker om annerledeslandet Norge.

Det går altså veldig bra for Nei-sida. Så da kan vi vel like gjerne legge ned Nei til EU? Og spare de pengene?

Vel. I politikk er det kort hukommelse. Husker dere Høyre for 3 år siden? Med litt over 10 % oppslutning og diskusjoner om de burde kvitte seg med Erna? Hva vil skje i 2013 – får vi ei mindretallsregjering av AP? Av Høyre? Kan vi ikke da få EU-saken på dagsorden i løpet av fireårsperioden?

Jeg tror det er farlig å tro at EU-saken er vunnet. De EU-frelste i AP, Høyre, NHO og ja-media gir seg aldri, de har bare lagt seg litt i le mens de venter på at vinden skal snu.

Paradokset for oss i Nei til EU er at vår politiske suksess er en organisatorisk og økonomisk utfordring. Folk trur at vi har vunnet, og at det ikke er så farlig lenger. Derfor sank medlemstallet vårt for første gang på fem år i fjor. Derfor fikk vi en svikt i gaveinntektene våre. Men nettopp derfor er jeg også så glad for at våre venner trår til! I disse dager har Bondelagets medlemmer fått en giro og en oppfordring fra Nils og meg om å melde seg inn i Nei til EU – eller om man ER medlem (som mange er) – gi en liten ekstra gave. Jeg lover at de skal bli godt brukt;

  • til å jobbe mot innføring av GMO
  • til å motstå markedstilpassinga av landbruket via WTO
  • til å følge med på EØS-avtalen på områdene veterinær og mattrygghet m.v. - disse utgjør faktisk 40% av alle rettsakter som EU sender til Norge via EØS
  • Og til å holde oss utafor EU

Og ellers står store og små saker i kø for oss som en kunnskapsorganisasjon; Vikarbyrådirektiv, bankinnskuddsgarantidirektiv, forbrukerdirektiv – you name it! Jeg pleier å si: EØS – 5 om måneden!

EØS-avtalen skal totalgjennomgås, vi har fått en ny debatt om Schengen, vi følger situasjonen på Island, regjeringas nordområdepolitikk, kommunevalget med det lokale folkestyret og EØS. Vi utgir avis, tidsskrift, løpesedler, notater og faktaark. Vi har en oppegående hjemmeside og sterke nettverk i mange miljøer. Daglige nyhetsbrev, og avisinnlegg og kommentarer. Deltar på Stortingets høringer og har møter med alle nei-partiene om saker av felles interesser.

Mine venner. Nei-alliansen er intakt, og styrket. Nei til EU er en sterk organisasjon vi oppfatter at det står respekt av. Men vi trenger likevel ei hjelpende hånd fra våre nærmeste venner; Få dine kolleger med i Nei til EU. Et høyt antall medlemmer er en viktig politisk kapital, i tillegg til en styrket økonomi. Bedre forsikringsvilkår får du ikke noe sted for innbetalt premie: Norge fortsatt utafor EU til 290 kroner året!

Bli med alle mann – og ikke minst kvinnfolk. Døra står åpen – det er bare å trå inn over dørstokken.. eller besøke vår stand rett utafor landsmøtesalen!

Takk for meg.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook