Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Høringsuttalelse: Endr...
Hund
© Moyan_Brenn

Høringsuttalelse: Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere

Det nye regelverket for innførsel av kjæledyr (ikke kommersiell innførsel av dyr) innebærer i praksis at Mattilsynet skal oppsøke bestemmelsesstedet til dem som har tatt dyr inn i landet. Alle forstår at dette kun blir et illusorisk tiltak.

Regelverket slik det nå er foreslått innebærer en plikt til å la kjæledyr som kommer fra et annet EU/EØS-land undersøke/kontrollere ved retur til Norge (§ 10, 1.ledd). Det innebærer altså en plikt til å la id-merking og kjæledyrpass sjekke av tollmyndighetene og ev en klinisk undersøkelse av Mattilsynet ved retur. Det er imidlertid svært få grenseoverganger som er bemannet og da gjenstår oppsøkende virksomhet fra Mattilsynets side etter ankomst bestemmelsesstedet i Norge. Alle vil forstå at dette er illusorisk og det innebærer at man går bort fra forebyggende tiltak.

Dette kommer i tillegg til at man nå er klar over at grensekontroll mellom land innen EU/EØS er praktisk talt fraværende i og med det indre marked. Dette betyr at man kan reise fra et vilket som helst EU/EØS-land medbringende kjæledyr uten synderlig fare for kontroll av om man har oppfylt regelverkets krav. Nei til EU vil kalle dette en ekstrem privatisering av et viktig samfunnsspørsmål, og det er ytterst alvorlig med tanke på folke- og dyrehelsa her i landet.

Vi vil i denne sammenhengen vise til den intense debatten i ulike medier våren 2012 om innførsel av gatehunder hit til landet. Det er blitt påpekt at regelverket slik det er – og slik de nye forskriftene legger opp til – innebærer store muligheter for illegal innførsel av blant annet hunder. Vi er via media blitt oppmerksom på at enkeltpersoner gjentatte ganger har forbrutt seg mot gjeldende regelverk uten at effektive sanksjoner er blitt iverksatt. Dette innebærer at slik aktivitet kan drives med store fortjenester.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook