Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hvordan stanse industr...

Hvordan stanse industrislakt i Norge?

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2002

På 6 måneder er 12.000 industriplasser borte. Dette skyldes nesten ene og alene den høye kronekursen. 10% opp på et lite år. Det er heller ikke vanskelig å forstå at et så kraftig inntektsbortfall forvandler eksportbedrifter fra overskuddsbedrifter til underskuddsbedrifter. Det samme gjelder de som konkurrerer med import.

I denne vanskelige situasjonen letes det etter mulige løsninger. Blant annet er det foreslått å knytte Norge til EU, og slik innføre EUs rentenivå.

Nå er det selvsagt slik at dersom en rentesenking på over 3% er mulig innenfor Euro, så er det også mulig utenfor. Dette innrømmer da også EU-tilhengere og deres økonomer. Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at en kraftig rentesenking vil føre til en skadelig overoppheting av norsk økonomi, innenfor Euro og utenfor Euro.

Norges Bank viser ingen tegn på å forandre politikk. Sentralbanksjef Gjedrem ofrer industriarbeidsplasser for å sikre lav inflasjon mens politikerne toer hendene. Et flertall på Stortinget har full mulighet til å styre Gjedrem gjennom å endre valutaforskriftene. Det finnes bare en farbar vei for de som vil forsvare norsk industri, det er å få regjeringen eller Stortinget til å endre Norges Banks operative mål fra ensidig inflasjon til å legge vekt på valutakurs og sysselsetting.

Og dette er bare mulig uten Euro-tilknytning. I Euro-land har sentralbanksjefen all makt og kan ikke korrigeres, verken av folkeopinionen eller politikere.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook