Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ikke EØS for enhver pris!

Ikke EØS for enhver pris!

Pressemelding fra Nei til EU 26. juni 2007: Norge dømt i hjemfallssaken i EFTA-domstolen

EFTA-domstolens avgjørelse betyr at det norske hjemfallsregimet for vannfall er diskriminerende og må endres. Det er et hardt slag i ansiktet på Stortinget, på en rekke norske kommuner, fylkeskommuner og den norske stat - altså på alle vanlige innbyggere i dette landet. Det vi nå risikerer, er en privatisering og et utsalg av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap av vannkrafta. Det vil være å selge arvesølvet etter våre forfedre.

Nei til EU mener Norge må ta denne kampen videre i EU-systemet. Dommen fra EFTA-domstolen kan ikke bli stående. Kampen må føres politisk, inn mot EUs besluttende organer. Norge vil i tilfelle ikke være det første landet i EU/EØS som ikke vil rette seg etter EU-regler og -domstolsavgjørelser.

Norge må klargjøre at EØS-avtalen ikke kan være "hellig". Som det står i Soria Moria-erklæringen, må Norge være beredt til å bruke alle politiske virkemidler for å sikre "vitale nasjonale interesser". Hjemfallsretten er utvetydig en slik vital nasjonal interesse. Vi støtter Regjeringas syn om at denne ikke berøres av EØS-avtalen, og at den aldri var ment å bli berørt av denne avtalen.

- Norge må si klart fra til EU at det finnes alternativer til EØS. Frihandelsavtalen er heller ikke sagt opp av noen av partene, påpeker Nei til EUs leder Heming Olaussen.

- Regjeringen må straks kreve endringer i EØS-avtalen slik at det utvetydig slås fast at hjemfallsretten kan bestå. Dermed kan man unngå skadevirkningene av EFTA-domstolens uholdbare dom.
EU-kommisjonen ga i forkant av domstolsbehandlingen delvis støtte til Norges syn, så det burde ikke være vanskelig for EU å innse at Norge her kjemper en rimelig og rettferdig sak.

Heming Olussen
Leder Nei til EU
90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook