Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ingen grunn til å skif...
Norske pengesedler
© orarewedancer

Ingen grunn til å skifte ut krone med Euro

Uttalelse fra Nei til EUs råd, 26.10.08: Norge kan best håndtere finanskrisen utenfor EU

Den pågående finanskrisen og ulike lands håndtering av denne viser med all tydelighet EU-systemets svakheter. For Norge synliggjøres dette ved at vi ser begrensningene EØS-avtalens bestemmelser for frie kapitalbevegelser fører med seg. Samtidig har vi stor nytte av det økonomiske handlingsrommet utenfor EU.

Ettersom uregulerte finansmarkeder får mye av ansvaret for den mest dyptgripende internasjonale finanskrisen siden børskrakket for nærmere 80 år siden er det mange som krever reguleringer for å unngå at noe lignende kan skje igjen.

En strammere kontroll med kapitalbevegelsene er foreslått fra flere hold som et effektivt og aktuelt virkemiddel. Slike tiltak kommer imidlertid i klar konflikt med et av EØS-avtalens grunnprinsipper – fri flyt av kapital.

Samtidig viser de siste ukers debatt i Norge om tiltak mot finanskrisen behovet for en selvstendig økonomisk politikk og mulighet for styring av renta. I Norge var det et samstemt krav fra samtlige avisers lederspalter, økonomer, politikere og et overveldende flertall i folket som tvang sentralbanksjefen til å sette ned renta. Dersom presset ikke virker, kan politikerne når som helst ta tilbake styringen med renta.

Dette er et helt annet system enn i EU der Sentralbankens uavhengige stilling er traktatfestet. Som medlem ville Norge måtte innføre euro som valuta og bli underlagt den europeiske sentralbanken (ESB) i Frankfurt. ESB setter et rentenivå den mener passer best for hele euro-området, som ofte har helt andre behov enn Norge.

Søndag 12. oktober holdt statsministeren, finansministeren og sentralbanksjefen felles pressekonferanse der de la frem tiltak mot finanskrisen – tydelig koordinert mellom Sentralbanken og regjeringen.

Sentralbanken skal gjennom sitt mandat styre norsk pengepolitikk uavhengig av politisk stemningsskifte. I spesielle tilfeller finnes det altså likevel rom for å samordne den økonomiske politikken.

I krisetider blir behovet for en god økonomisk politikk, som er tilpasset situasjonen i hvert enkelt land, spesielt tydelig. Som statsminister Jens Stoltenberg skriver i VG 15. oktober: ”Mer enn noen gang trenger Norge aktive myndigheter som setter inn de riktige tiltakene. Mindre enn noen gang trenger vi å bytte den velprøvde norske blandingsøkonomien med liberalistiske eksperimenter.”

Nei til EU mener Norges muligheter utenfor EU til å føre en nasjonalt tilpasset politikk i krisetider er et gode også ja-siden må ta inn over seg.

Krisen som har rammet markedsøkonomien er et godt argument mot fri flyt og hele grunnideen som EU er tuftet på. Forslaget om at Norge skal bytte ut krona med Euro bør begraves for godt.

------

For mer informasjon, kontakt Nei til EUs leder Heming Olaussen - tlf. 90155894.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook