Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kan ikke dokumentere s...
Grete Berget

Grete Berget: – Hvis det stemmer at tallene som Miljøverndepartementet har brukt ikke er riktige, så må vi sjekke det opp, sier Europabevegelsens generalsekretær. Foto: jasiden.no

Kan ikke dokumentere sentral miljøpåstand

I ti år har de brukt tall hentet fra løse luften

EU-tilhengere og Miljøverndepartementet har i ti år påstått at 80-90 prosent av Norges miljølovgivning og miljøpolitikk kommer fra EU. Nå viser det seg at dette tallet ikke kan dokumenteres.

Påstanden om at 80-90 prosent av norsk miljølovgivning kommer fra EU ble trolig første gang brukt i en artikkel fra 1999. Artikkelen var skrevet av Agnethe Dahl, som da var forsker ved Fridtjof Nansens institutt. Siden den gang har flere aktører brukt dette anslaget, deriblant Europabevegelsen og Europeisk Ungdom. Dette tallet har også vært å finne på Miljøverndepartementet sine nettsider.

Men i et møte med Nei til EU i mai har Miljøverndepartementet innrømmet at verken de eller Utenriksdepartementet kan dokumentere denne påstanden.

Agnethe Dahl, som nå er avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, ville ikke si noe som helst om saken da Standpunkt tok kontakt. Men like før stoffristen gikk ut, tikket det inn en e-post fra Dahl hvor hun skriver at tallet var ment som en grov kvalitativ vurdering som har vært opplevd som nyttig. Hun kunne også fortelle at Miljøverndepartementet nå ikke lenger skal bruke prosenttallet på sine nettsider.

Organisasjonene ukritiske

Grete Berget, generalsekretær i Europabevegelsen, har brukt dette tallet ved flere anledninger og sier at de stoler på det embetsverket har sagt.

– Vi overprøver ikke de tallene departementene kommer med, vi stoler på at de tall som blir presentert er riktige, sier Berget.

– Om det er politisk vanskelig for SV, så får det være deres sak, men hvis det stemmer at tallene som Miljøverndepartementet har brukt ikke er riktige, så må vi sjekke det opp, sier hun.

Berget kan også fortelle at flere statsråder har brukt og erkjent at 80-90 prosent av norsk miljølovgivning kommer fra EU, men hvilke statsråder det er snakk om vil, hun ikke si noe om.

WWF er en annen organisasjon som ukritisk har brukt tallet ved flere anledninger. Rasmus Hansson hos WWF kunne fortelle at de bruker å si at 80-90 prosent av miljølovgivningen kommer fra EU, men han kan ikke gå god for at det er vitenskapelig riktig.

– Men det er mange andre organisasjoner som også bruker det, legger han til. På forespørsel om Hansson kunne oppgi kilde visste han egentlig ikke.– Jeg har heller ikke tid til å sjekke opp kilden, kunne han konstatere.

Avsløringen

Jo Stein Moen har bakgrunn fra miljøbevegelsen og var politisk rådgiver i Miljøverndepartementet fra 2000 til 2001. Han har lenge undret over dette tallet som han aldri har fått helt til å stemme. Moen presset på i Nei til EU for at de måtte få dokumentasjon på dette og kan slik sies å være nøkkelpersonen i avsløringen av prosentbløffen. På spørsmålet om han tror det finnes andre tall som blir brukt av ja-siden som ikke kan stemme, svarte han kontant at «Norge er 80 prosent med i EU» er bare vrøvl.

Moen har også funnet ut at i en rapport skrevet av Rasmus Reinvang i WWF, som kom ut i januar 2003, kan en i en fotnote finne følgende tekst: «så vidt vites finnes det imidlertid ingen konkret dokumentasjon på tallet». Likevel fortsetter flere aktører, deriblant WWF, å bruke tallet som fakta.

Signe Lindbråten er leder for miljøutvalget i Nei til EU og sier at dette viser hvor viktig det er med kunnskapsbasert debatt.

– Ja-siden må passe på ikke å stole blindt på udokumenterte tall, selv om de ser fine ut, legger hun til.

Lindbråten har jobbet med miljøspørsmål i over ti år og opplever ikke at det er EU som dikterer norsk miljøpolitikk. – Jeg skjønner at de som sitter i EU/EØS-seksjonen i Miljøverndepartementet føler at mye kommer fra EU, men det er ikke en oppfatning jeg deler.

– De aller fleste miljøkampene kjempes på Stortinget, i fylkene og kommunene, det er sjeldent Natur og Ungdom for eksempel drar til Brussel for å drive påvirkning, forteller Lindbråten.

Av Assad Nasir

assad@umeu.no

Svar fra Miljøverndepartementet

Kun dager før Standpunkt gikk i trykken kom et brev fra Miljøverndepartementet til Nei til EU. I brevet som er datert 25.mai 2009, skriver ekspedisjonssjef Hege Andenæs følgende:

Miljøverndepartementet «beklager at svar på henvendelsen har tatt lengre tid enn forventet», og pekte på at det er «knyttet metodiske utfordringer til en kvantitativ kartlegging». Når det gjelder 80-90 prosent, skriver Miljøverndepartementet som følger:

«Miljøområdet er sterkt berørt av EUs regelverk. Anslaget på 80 % har vært brukt av miljøforvaltningen for å vise dette. Anslaget ble introdusert på 1990-tallet. Sverige opererer med 80-90 %, mens Danmark opererer med 70-80 %. Anslagene illustrerer at EU har en sterk innvirkning på nasjonal miljølovgivning også i våre naboland.» (Til det vil Standpunkt bemerke at det er en viktig forskjell mellom to nevnte land og Norge. De er – i motsetning til Norge – medlem i EU og er i langt høyere grad styrt fra Brussel.)

Videre skriver Miljøverndepartementet at «Miljøforvaltningen har ikke foretatt en vitenskapelig analyse som kan dokumentere et eksakt prosenttall for EUs påvirkning av norsk miljøregelverk», før det påpekes at departementet «har forståelse for at enkelte kan ha oppfattet at 80 %-anslaget er basert på en vitenskapelig kartlegging». Det framgår at prosenttallet «gir uttrykk for en kvalitativ beste skjønnsvurdering» og er altså ikke vitenskapelig fundert. Miljøverndepartementet påpeker at man (etter Nei til EUs påpekning?) har «erstattet bruken av prosenttallet med mer kvalitative beskrivelser i informasjonen om EUs påvirkning av norsk regelverk på miljøområdet på departementets internettsider og i presentasjoner».

Brevet fra Miljøverndepartementet gir med andre ord Nei til EU rett. Det forventes at dette argumentet med dette er lagt dødt – og at Høyre, Europabevegelsen, Europeisk Ungdom, og andre gjør som MD og erstatter bruken av tallet med andre argumenter for EU.

Hele brevet fra Miljøverndepartementet vil gjøres tilgjengelig på www.neitileu.no

Av Jo Stein Moen

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook