Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Karina Rohr Sørensen

Karina Rohr Sørensen

Tjenestedirektivet underminerer tariffavtalene - men det nytter med det folkelige og fagbevegelsens engasjement! Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mot EU i Danmark stilte opp på kort varsel på Nei til EUs konferanse "Europeisk motstand" som foregår i Oslo i dag og i morgen.

Med folkelig engasjement har man klart å stoppe godkjenning av EUs havnedirektiv to ganger!

Hun la vekt på alle uløste spørsmål som tjenestedirektivet reiser. Det er uholdbart å vedta et direktiv som man ikke er i stand til å forutse konsekvensene. Reaksjonen i EU-systemet på protestene er at man må vente og se og ha tillit til at resultatet vil bli til beste for alle. Men på grunnlag av tidligere erfaring er man svært skeptisk til at så vil skje.

Tjenestedirektivet vil kunne skade både arbeidsmiljø, miljø og offentlig sektor. Det er ikke rart det blir møtt av hundretusener demonstranter - og at det får tilnavnet Frankenstein-direktivet (etter Bolkestein - kommisjonær for det indre markedet). Tjenestedirektivet må sees i relasjon til de fire friheter - en naturlig forlengelse av den tankegang som hele tiden har ligget til grunn for EUs tankegang. Ønsker vi et samfunn eller ønsker vi oss et supermarked?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook