Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kortene på bordet Ande...

Kortene på bordet Andersen!

Uttalelse fra Nei til EUs Rådsmøte 27-28 oktober 2007

Nei til EU krever at næringsminister Dag Terje Andersen legger kortene på bordet i debatten om tjenestedirektivet. Rekken av fagforbund som krever bruk av reservasjonsretten blir stadig lengre, og ingen konsekvensanalyse er framlagt, på tross av at høringsfristen gikk ut i februar og at en slik analyse er etterlyst også i Stortinget.

For snart et år siden ble EUs tjenestedirektiv vedtatt i Brussel. 27 februar i år krevde LO og en rekke andre organisasjoner en grundig konsekvensanalyse av hvilke virkninger tjenestedirektivet vil få i Norge. Vi kan, selv uten en konsekvensanalyse, fastslå at økende handel med tjenester over landegrensene vil føre til økt konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår. Sosial dumping er dermed også et naturlig resultat av denne konkurransen. Usikkerheten er stor rundt en lang rekke punkter i direktivet, noe som gjenspeilet seg i de mange høringssvarene som kom inn. Fagbevegelsens kontrollmuligheter vil minke drastisk med direktivet, og arbeidet mot sosial dumping vil svekkes. Dette ser mange tillitsvalgte, og Nei til EU hilser vedtaket på Fellesforbundets landsmøte velkommen som et av de viktigste vedtak som er gjort i kampen mot sosial dumping i Norge. Vedtaket føyer seg inn i rekken av forbund som krever at regjeringen bruker reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. NTL, Utdanningsforbundet og El & IT Forbundet har tidligere gått inn for veto. Nei til EU forventer at debatten i LO ikke stanser med dette, og at kampen mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet opprettholdes.

Fagbevegelsen står nå sammen med bl.a. partiene SV og Senterpartiet, mot næringsminister Dag Terje Andersen og ledelsen i Arbeiderpartiet. Både Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre har tidligere forsikret det norske folk at "vetoretten er til for å brukes". Med Fellesforbundets vedtak presses regjeringa over på SVs og SPs vetolinje, og Norge kan for første gang i historien få testet forutsetninga for at EØS-avtalen virkelig er i tråd med grunnloven.

Nei til EU vil advare mot at regjeringa Stoltenberg bare skyver dette direktivet foran seg uten å ta stilling til realitetene i det. Skal kampen mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet i Norge bli effektiv, må det legges ned veto mot tjenestedirektivet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook