Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Krever norsk veto mot...

Krever norsk veto mot tjenestedirektivet: - Fantastisk gledelig av Fellesforbundet!

Nå må næringsministeren vise kortene.

Nei til EU hilser vedtaket på Fellesforbundets landsmøte om å kreve norsk veto i EØS mot tjenestedirektivet velkommen som et av de viktigste vedtak som er gjort i kampen mot sosial dumping i Norge.

– Tjenestedirektivet står i veien for en effektiv kamp mot sosial dumping og strider dermed "mot vitale nasjonale interesser", slik det er formulert i Soria Moria-erklæringen, kommenterer Nei til EUs leder, Heming Olaussen.

Fellesforbundet slutter seg med dette til andre viktige fagforbund, og fagbevegelsen står dermed sammen med partiene SV, SP og deler av AP, mot APs ledelse og næringsminister Dag Terje Andersen. Vetoretten mot nytt regleverk fra EU er hjemlet i EØS-avtalen.

Dragkampen om direktivet innad i regjeringa har ligget død i over et halvt år på grunn av stor intern uenighet. Med Fellesforbundets vedtak presses regjeringa over på SVs og SPs vetolinje, og Norge kan for første gang i historien få testet Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støres forsikringer om at "vetoretten er til for å brukes".

– Er det noen gang vetoretten bør brukes, så er det mot dette ytterst markedsliberale direktivet som vil underminere kampen mot sosial dumping, et anstendig arbeidsliv og den nordiske velferdsmodellen, sier Olaussen.

For mer informasjon:

Heming Olaussen, leder i Nei til EU: tlf. 90 15 58 94.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook