Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / KS-Europa
Logo

KS-Europa

Uttalelse fra Rådet i Nei til EU 10.-11.2.07:

I Kommunal Rapport 8.2.07 framkommer det at Jeremy Smith, generalsekretær i CEMR ("Euro-KS"), på en konferanse i Oslo la fram sine synspunkter på EUs holdning til sosiale tjenester i lys av tjenestedirektivet. "Sosiale tjenester" oppfattes i denne sammenhengen som blant annet tjenester for rusavhengige og funksjonshemmede, samt hjemmetjenester. På basis av EU-kommisjonens melding om dette tema våren 2006, fastslår Smith at "Nesten alle slike tjenester blir av EU-kommisjonen definert som økonomiske tjenester. Det betyr at disse tjenestene skal underlegges markedsregler, med fri konkurranse og forbud mot offentlig støtte". EU-kommisjonens definisjon av hva som er offentlige tjenester er så snever, at svært mange av dagens offentlige tjenester vil falle utenom. Hvis EUs opplegg for sosiale tjenester skal basere seg på disse definisjonene, vil det meste bli overlatt til markedet. Dette vil i beste fall bety en oppsplitting av disse tjenestene, i verste fall et pålegg om konkurranseutsetting med påfølgende betydelig privatisering.

Nei til EU er enig med KS-Europa. Vi mener norske kommuner, KS og den norske regjeringa må protestere høyt og tydelig mot EU-kommisjonens planer. Det er totalt uakseptabelt at valg om eventuell. konkurranseutsetting skal skje gjennom EU-lovgivning, i stedet for at dette er gjenstand for politisk debatt og kamp i Norge, der det er velgerne som avgjør. Dette er også KS-Europas prinsipielle ståsted. Det bør også være et felles ståsted for alle som sier de ønsker å forsvare norsk demokrati. Nå må Stortinget og Regjeringa ta sine fine ord om strategisk påvirkning av EU på alvor, ta av seg silkehanskene og bruke den sjølråderetten de faktisk har. Hvis Soria Moria-erklæringen skal tas alvorlig på dette punkt, må i tillegg Stoltenberg, Haga og Halvorsen fronte motstanden mot EU-markedsliberalismens inntog i de offentlige velferdsordningene i Norge.

Nei til EU vil utfordre samtlige partier, samtlige ordførerkandidater ved valget 2007 samt Stortinget og Regjeringa til å klargjøre overfor velgerne at det er de som skal avgjøre hvordan sosiale tjenester i Norge skal organiseres og drives, og ikke EU-kommisjonen i Brussel. Et opplegg for sosiale tjenester på nevnte premisser må avvises. Men da må også tjenestedirektivet avvises. Det er via tjenestedirektivet prinsippene om markedets forrang settes gjennom.

På parti med KS-Europa, mot EU-kommisjonen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook