Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kvinner samlet i Athen

Kvinner samlet i Athen

  Utvalg

  Janne Sukka

  Janne Sukka, leder for Nei til EUs kvinneutvalg

  Kvinner samlet i Athen

  Women Towards a Different Europe (WTDE) holdt seminar i forbindelse med European Social Forum (ESF) i Athen. Arrangementet gikk av stabelen i begynnelsen av mai og Nei til EU var representert ved Janne Sukka, Nestleder og Helle Hagenou fra Kvinneutvalget

  - Nettverket Women Towards a Different Europe (WTDE) som kvinneutvalget har vært en del av i flere år arrangerte seminar og møte i forbindelse med ESF. Målet for oss var å knytte kontakter, utveksle erfaring og oppdatere oss på hva som skjer i andre organisasjoner og nettverk i Europa, uttaler Sukka.
  Årets ESF samlet til sammen i underkant av 30 000 personer, og det var et uttall seminar og møter som ble holdt i løpet av 3. til 7. mai.
  Motstand mot tjenestedirektivet
  Hovedseminaret på kvinnenettverksmøtet var om tjenestedirektivet (Bolkesteindirektivet). Møtet vedtok en uttalelse som går sterkt i mot direktivet. Uttalelsen peker på direktivet som et angrep på kvinners rettigheter og likestilling. Dette særlig fordi offentlig velferdsordninger er viktig for kvinners muligheter i samfunnet og møtet mener direktivet vil kunne føre til en svekkelse av disse gjennom privatisering og deregulering. Konsekvensene av direktivet for kvinner vil være et viktig fokus framover og målet med arbeidet bør være å få det fjernet fra EUs agenda, heter det i uttalelsen.
  Nei til EUs representanter deltok også på flere seminar med fokus på kvinnespørsmål. Blant annet et seminar om utviklingen i Øst-Europa. Sukka uttaler at dette var et et veldig lærerikt og godt seminar med "stemmer" man sjelden hører. Her var det representanter fra Romania, Ungarn, Polen, Russland for å nevne noen.
  - Jeg mener det er viktig at vi er aktive i på den internasjonale arena, og her fikk vi innblikk i og muligheten til å møte mange europeiske nettverk og organisasjoner. For å fortsatt holde fokus på vesentlige kvinnespørsmål, trengs nettverk over hele Europa. Her bør vi bli flinkere til å delta, og dette var en start, avslutter Nei til EUs nestleder Janne Sukka.

  Nei til EU

  Schweigaards gate 34 B
  0191 Oslo

  neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20




  Lik oss på Facebook