Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Leserbrev av Ditte Sta...

Leserbrev av Ditte Staun: Dansk fiskeripolitikk dikteres fra Brussel

Geir Ove Ystmark (TV2 1 desember) har brukt meg som sannhetsvitne for sine argumenter om at selve premisset for nei´et i 1994 ut fra en fiskerisynspunkt er forsvunnet. Det er rett, at spanske trålere ikke ennå kan fiske i dansk farvann. Men Ystmark glemmer at jeg på møtet i Tromsø den 27. november slo fast at Spania ifølge EUs traktatgrunnlag har rett til å få adgang.

Denne traktatfestede rett skyldes overgangen fra 12 sjømil til 200 sjømil soner på 1970-tallet. Dette gagnet fiskere fra land med lange kyster som Island, Norge og England. Fiskere fra Tyskland, Belgia og Nederland ble derimot hardt rammet. EU besluttet på denne bakgrunn å gjøre alle medlemslandenes fiskeri-soner til et »EU-hav«. I dette område skulle fiskere fra alle EU-land kunne fange fisk.

Spania, Frankrike og andre søreuropeiske land kjemper for å få EU til at erkjenne denne rettigheten. I fremtidige forhandlinger vil ”Syd-gruppen” stå sammen om dette krav. Som vi alle vet, handler EU om hestehandler: om å gi og ta. Mest av alt på områder, der det er mange penger på spil. Vi kan med andre ord ikke vite, hva som skjer i fremtiden. Det er ingen vetorett på fiskeriområdet, så Danmark kan ikke blokkere vedtak. Det kan Norge derimot i dagens situasjon, der Norge står som likeverdig forhandlingspartner og dermed har en reel vetorett. Det har gitt Norge en bedre avtale med EU enn Danmark har som medlem.

Det er ikke sant, at EU bare befatter seg med garnstrukturene, slik Ystmark hevdet i TV2-debatten. Fiskeressursene blir ikke på norske hender, hvis Norge blir en delstat i unionen. Hvert år fastlegger EU-landene hvor mange fisk som skal fanges. Hvert enkelt land får tildelt en kvote på en mengde torsk, sild, reker osv. Når kvoten av f.eks. torsk eller sild er fisket, må fisket på disse artene opphøre. For å begrense fisket har EU gitt tilskudd til fiskere, som får båtene sine hogget opp. Mens danske fiskere får tilskudd til opphogging, får spanske kuttere tilskudd til ”modernisering”. Disse spanske megatrålere støvsuger allerede havene utenfor den vestafrikanske kyst tomme for fisk

EU har også fått minstepriser. Når prisen for en fisk blir for lav, kan den ikke brukes som spisefisk. I Danmark blir fisken helt over med farge og brukt til fiskemel.

EU lytter ikke til folkelige protester. Det har vi utallige eksempler på. For et år siden (den 9. desember 2003) gjennomførte fiskerne protestmanifestasjoner i så vel Danmark som andre steder i EU på bakgrunn av Kommisjonens siste forslag til innstramninger på fiskeriområdet. Innstramningene ble til virkelighet: For tredje år på rad opplevde vi voldsomme nedskjæringer i fiskekvotene, selv om havbiologiske undersøkelser viste, at de allerede gjennomførte tiltak så ut til å virke. F.eks. var og er bestandene av kuller, sei, sjøtunge og jomfruhummer markant stigende. EU´s fiskeripolitikk blir til uten fornemmelse for fiskernes hverdag, og uten at de danske fiskere har noen avgjørende innflytelse. Dansk fiskeripolitikk blir diktert i Brussel – uten vetorett.

av Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, Danmark

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook