Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Meld deg på #NEI2017
Landsmøte 2016 Ungdom mot EU
© Eivind Formoe

Klar for konferanse. Konferansen #NEI2017 blir det største høydepunktet i Nei til EU i 2017. Bildet er fra landsmøtet 2016.

Meld deg på #NEI2017

3. og 4. mars inviteres du til Håndverkeren i Oslo der konferansen #NEI2017 finner sted. Temaene er «Valg 2017...TTIP/EØS/TISA...Verden er større enn EU». Artikkelen er fra Standpunkt 1-2017. 

På landsmøtet 2014 ble det vedtatt at regionale konferanser i 2015 skulle være opptakt til og munne ut i en landsdekkende konferanse i 2017. Tema skulle være blant annet EØS, og konferansen skulle være i forkant av LO-konferansen. Fylkeslagenes konferanser, som ble avholdt landet rundt i fjor, munner nå ut i #NEI2017, og alle som deltok på en av dem skal bli invitert til årets landsdekkende konferanse.

En arbeidsgruppe bestående av Boye Ullmann, Kjell Dahle, Syver Zachariassen, Inger-Marie Lampe Lupton og Kathrine Kleveland har hatt tre møter og slår fast at du kan glede deg til #NEI2017.

Store internasjonale navn

Fredag starter med Michael Gold, sentral aktør fra Green Leave i Storbritannia. Han snakker om Brexit og veien videre. Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator kommer. Ingeborg Eliassen, forfatter og utenriksjournalist er også invitert,

Etter lunsj blir det politisk debatt, både partiledere og andre sentrale politikere er invitert. Her håper vi å putte inn noen navn inne bladet går i trykken

Fredag ettermiddag vil helikoptersaken, verftsaken med flere bli tatt opp med aktuelle aktører.

TTIP og TiSA

Lørdag vil Reinhild Benning, holder innlegg om påvirkningene handelsavtalene TTIP og TISA har på miljø, mattrygghet og samfunn. Benning er politisk rådgiver for landbruk og dyrehold fra den uavhengige tyske utviklings- og miljøorganisasjon Germanwatch. Organisasjonen engasjerer seg blant annet for en rettferdig internasjonal handels- og landbrukspolitikk. Germanwatch har blant annet i over ti år gjennomført en internasjonal undersøkelse av hva verdens land gjør for klimaet.

EØS og grunnloven

Etter lunsj lørdag blir temaet «EØS utfordrer grunnloven», og her er blant annet Eivind Smith, samt flere politikerer invitert.

Gjennom hele seminaret vil vi få høre innslag av flere unge nei-stemmer, blant annet Sigurd Gjerde Jakola, kven med klare meninger.

Program og påmelding finner du her.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook