Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Misvisende fra Kolberg...
Olaf Gjedrem ved Stortinget
© Eivind Formoe
Leserbrev i Dagsavisen:

Misvisende fra Kolberg om Jernbanepakke IV

Martin Kolberg argumenterer i Fremtiden/Dagsavisen som om EU ennå ikke har ferdigbehandlet Jernbanepakke IV. Dette er misvisende. Det er også feil å snakke om ett jernbanedirektiv, slik Kolberg gjør.

Jernbanepakke IV består av tilsammen seks direktiver og forordninger. Alle disse er vedtatt i EU, fire av dem har allerede trådt i kraft. Det gjelder også forordningen som – hvis den blir vedtatt i EØS og Norge – innebærer myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå ERA.
De to siste trer i kraft i år og neste år.

Alle disse rettsaktene henger sammen og vil innebære suverenitetsavståelse og omskrivning av norsk lovverk dersom Stortinget ikke setter foten ned.

Det er ingen som helst grunn til å avvente den irreversible oppsplittinga og konkurranseutsettinga av jernbanen som EU nå innfører. Innholdet er kjent. Norske politikere må nå tilkjennegi om de er beredt til å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen: Det betyr å benytte reservasjonsretten mot EUs fjerde jernbanepakke.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook