Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nederlendernes nei for...

Nederlendernes nei forsterker EU-krisa

- EU er elitens prosjekt. Det blir tydeligere for hvert nei, sier
Heming Olaussen, leder i Nei til EU, etter at over 60 % av de nederlandske velgerne synes å ha stemt nei ved dagens folkeavstemning.

Han håper at EUs ledere tar inn over seg at deres drømmer om et sentralstyrt Europa står i sterk kontrast med velgernes ønsker og behov:
- Det er på tide at Brussel-eliten begynner å lytte til sin befolkning, mener Olaussen.

Det nederlanske folket har aldri før hatt mulighet til å stemme for
eller mot europeisk integrasjon, og det er svært interessant at de i
den første folkeavstemningen om EU i Nederland sier et klart nei til
mer union, og det med en større valgdeltakelse enn ekspertene hadde regnet med på forhånd, sier Olaussen.

Årsakene til det nederlanske nei er i likhet med det franske nei svært
mangfoldig. Det er likevel ingen tvil om at nederlenderne med dette
sier klart i fra at den tettere EU-integrasjonen ikke er et prosjekt de
ønsker. De er skeptiske til et stadig økende byråkrati med manglende kontroll og innsyn, og med Brysels fjernstyring og demokrati-parodi. Dette er et sterkt budskap fra en befolkning der flertallet har
blitt født inn i Unionen, og aldri før har blitt bedt om å ta stilling
til dens utvikling, poengterer Olaussen.

Han er ikke i tvil om at dette får store konsekvenser for den norske
EU-debatten.
- Mye av ja-sidens kjerneargumentasjon i Norge handler om at "alle
andre" ønsker mer union, og at det bare er oss "særinger i nord" som
ikke forstår at et sterkere EU er løsningen på de fleste av våre
problemer. Med nei-resultatene i Frankrike og Nederland er det ikke
mulig å påstå at kritikken av EU-systemet er et særnorsk fenomen, mener Olaussen.

- Tvert imot: avstemningene viser at EUs ledere er i fullstendig utakt
med sin befolkning: den økonomiske politikken i ØMU har medført
rekordstor arbeidsledighet, og maktflyttingen fra folkevalgte og til
lukkede dører i Brussel har ført til maktesløshet.

Han minner om at kun 10 av 25 EU-land skal gjennomføre folkeavstemning.
I mange land godkjenner politkerne i parlamentet EUs grunnlov, uten
noen debatt, og uten at befolkningen får sagt sitt. Det grelleste eksemplet her er Sverige, er ja-partiene har lukket folket ute fra å si sitt. Et klarere eksempel på at eliten er redd sitt eget folk, har vi sjelden sett, sier nei-lederen.

Hva kommer Foss til å si denne gangen?
Nei til EUs leder er sjokkert over uttalelsene til finansminister Per
Kristian Foss om at det franske nei skyldes rasister og kommunister.
- Jeg merket meg at vår utenriksminister forsvarte uttalelsen i dagens
Spørretime i Stortinget. Per Kristian Foss bør snarest beklage sine
uttalelser, krever Olaussen. Han mener det er flaut for Norge å ha
regjeringsmedlemmer som skjemmer ut landet ved å snakke nedsettende om befolkningen i viktige samarbeidsland som Frankrike. Olaussen er redd for hva regjeringens medlemmer kan komme til å kalle det nederlanske folket i sin irritasjon over enda et nytt nei.

Kontaktinfo: Heming Olaussen 90 15 58 94

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook