Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei-flertallet øker, v...

Nei-flertallet øker, viser ukas meningsmålinger

  • Overveldende nei-flertall i Norge
  • Hva Island gjør får ingen effekt i norsk opinion
  • Utred alternativene til EØS

Nationens målinger for januar viser god framgang for nei-sida og tilsvarende nedgang for ja-sida. Motstand mot norsk EU-medlemskap øker fra 50,7 i desember til 52,8 prosent i januar. Ja-sida går ned fra 37,5 prosent til 35.2 prosent viser målingene som Sentio har gjort for Nationen og Klassekampen.

Europabevegelsens meningsmåling om EU viser tydelig at et flertall av folket er mot norsk EU-medlemskap; Når det spørres om Norge bør søke medlemskap dersom Island gjør det, svarer hele 57,3% nei, 33,2% ja mens 9,4% svarer vet ikke. Selv med så sterke føringer i spørsmålet øker flertallet mot norsk medlemskap i EU.

Dette er en av de sterkeste nei-målingene noensinne!

- Nei til EU vil gi honnør til Europabevegelsen for at de offentliggjør disse tallene, som må være knusende for norsk ja-side. Det har vært kjørt en propagandakampanje fra ja-sida og ja-media i et halvt år med påstanden om det motsatte: At en islandsk EU-søknad ville snu opinionen i Norge. Den debatten bør nå være død, kommenterer Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Europabevegelsens generalsekretær, Grete Berget holder optimismen oppe ved å feste sin lit til EØS-dragsuget. - Om Island søkjer og blir EU-medlem, dett EØS-avtala vekk, sier Berget til Nationen hvor hun samtidig påpeker at på den andre sida kan EU kreve justeringer av EØS-avtalen om bare to land er med. Det kan føre oss så nært EU-systemet at vi like gjerne kan bli medlem, hevder hun.

På spørsmål om hvordan folk vil stille seg til norsk EU-medlemskap om EØS faller bort, svarer 47,2% at de da vil stemme ja, mens 41% sier fortsatt nei, og 11,8 svarer vet ikke.

Dette er svært oppmuntrende tall for Nei til EU!

Tallene viser at det også med bortfall av EØS er ”close race”. Spørsmålet mangler imidlertid en sentral forutsetning; At det faktisk finnes andre alternativer til EØS enn medlemskap. Dette blir stadig underkommunisert fra ja-siden, og også fraværende i deres måling. Det viser hvor viktig kravet fra Nei til EU er om en full gjennomgang av EØS-avtalen med sikte på å klarlegge alternativene til medlemskap og EØS-avtale er Olaussens kommentar til de hyggelige meningsmålingene.

Nei til EU har dette som et sentralt siktemål for de kommende partilandsmøter og stortingsvalgkampen; Det må nedsettes et offentlig utvalg som utarbeider en utredning – en NOU om EØS – slik at debatten kan bringes fra et teoretisk plan opp på et realistisk plan. Vi er glad for at bl.a. Europabevegelsen, SV, SP, AUF og flere avisredaksjoner støtter dette kravet. Vi håper også fagbevegelsen og øvrige partier vil gjøre det, og at denne debatten vil prege neste stortingsperiode. Norsk EU-medlemskap bør derimot legges på kontoen for tapte sakeri Norge.

…………………….

For kommentarer: Heming Olaussen, leder 90155894

Bitte Vatvedt, informasjonsleder, 95080826

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook