Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Nei til EU frykter råk...
Fra en demonstrasjon mot tjenestedirektivet

Nei til EU frykter råkjør fra Regjeringa:

Uttalelse fra Nei til EUs styre 19.01.07:

- De rød-grønne må følge opp egne løfter om demokratisk behandling av EUs tjenestedirektiv

Den sterke og brede kampanjen i Europa mot EUs tjenestedirektiv mangler historisk sidestykke. EUs ledere har gjort sitt ytterste for å få gjennom sin politikk til tross for den sterke folkelige motstanden. Vil også norske politikere benytte seg av udemokratiske metoder for å få vedtatt upopulær politikk?

 

Etter press fra fagbevegelse og frivillige organisasjoner gjorde EU-parlamentet i sin behandling av tjenestedirektivet enkelte endringer som skulle gjøre liberaliseringen enklere å svelge.

 

For det første gjorde EU-parlamentet formuleringene på de mest betente områdene mer uklare, vel vitende om at klargjøringen overlates til den nyliberale EF-domstolen. For det andre ble det gjort enkelte unntak, for å begrense liberaliseringen av tjenester på noen områder. Det ble innført betydelige unntak når det gjelder sosiale tjenester, helsetjenester ble tatt helt ut av direktivet, og det ble slått fast at nasjonal arbeidsrett fortsatt skulle gjelde. EU-eliten er imidlertid i full gang med andre runde – denne politikken skal vedtas koste hva det koste vil.

 

EU-parlamentet gjorde i sin behandling av tjenestedirektivet unntak for liberalisering av sosiale tjenester som barnehager og eldreomsorg. EU-kommisjonær Charlie McCreevy har tydelig ikke gitt opp av den grunn, han har allerede sendt ut en melding om sosiale tjenester, med sikte på økt liberalisering og en større rolle for private tilbydere.

 

Jubelen for at helsetjenester var unntatt i tjenestedirektivet stilnet fort da EU i høst kunne informere om at et nytt direktiv var på vei: nettopp for økt liberalisering av helsetjenester. Det er god grunn til å frykte at dette direktivet utgjør en trussel mot lik og tilnærmet gratis adgang til helsetjenester i Norge.

 

Tilhengerne av tjenestedirektivet har fremhevet at EU-parlamentets vedtak anerkjenner arbeidsretten i EU-landene uten forbehold. Men i den endelige utgaven underordnes den nasjonale arbeidsretten EU-retten ved å kreve at den skal “respektere Fellesskapets lovgivning”.

 

EUs elite strekker seg langt for å få gjennomført sin liberaliseringsstrategi, til tross for massiv motstand. Hvor langt vil norske tilhengere av tjenestedirektivet strekke seg for unngå bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen, når de nå har lagt opp til å hastebehandle tjenestedirektivet med 8 ukers høringsfrist?

 

Norske myndigheter har tre år på å bestemme seg for om tjenestedirektivet skal bli norsk lov. Nei til EU forventer at regjeringen følger opp sine løfter om en demokratisk behandling og en offentlig konsekvensutredning av tjenestedirektivet.

Gå til Nei til EUs tjenestedirektivkampanje.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook